2019/Cilt 11,Sayı-22

DIŞ KAYNAK KULLANIMI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Mehmet GÜLER 
Özet

Bilişim sektöründe, dış kaynak kullanımı ile istihdam tipi gün geçtikçe artmaktadır. İşverenlerin maliyetleri azaltmak, iş gücünü etkili kullanmak ve asıl işe odaklanmak gibi sebeplerle tercih ettiği bu çalışma yönteminin çalışanların duygu ve düşünceleri açısından da incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, beyaz yaka çalışan sayısının çoğunlukta olduğu bilişim sektöründe dış kaynak olarak istihdam edilen kişilerin iş tatmin ve örgütsel bağlılık düzeyleri araştırılmıştır. Yaş, cinsiyet, medeni durum gibi demografik özelliklerin, kişilerin işlerine duydukları haz ve sevgi üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma arkadaşları ile anlaşan, yöneticilerinin adil olduğunu düşünen, takdir gören ve işinde yükselme şansı olduğunu düşünen çalışanların, örgütlerine karşı hissettikleri aidiyet duygusu arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, dış kaynak şeklinde istihdam edilen kişilerin iş tatmin düzeylerinin ve örgütsel bağlılıklarının yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelime
İş Tatmini,  Örgütsel Bağlılık,  Dış Kaynak kullanımı 


Tam Metin : PDF