2019 - Sayı 23

ALANYA ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE BULUNAN DOĞU SİGİLLATALARI A, B VE C GRUBU SERAMİKLERİ
Volkan YILDIZ 
Özet

Alanya Arkeoloji Müzesi koleksiyonuna farklı tarihlerde ve farklı şekillerde kazandırılan Doğu Sigillataları A, B ve C gruplarına giren örnekler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Müze envanter kayıtlarına göre bu seramiklerin büyük çoğunluğunun buluntu yeri ne yazık ki belli değildir. Buluntu yeri belli olan örnekler ise Silifke ve Burdur’da bulunmuş olup Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne satılmıştır. Alanya’da müze kurulmasıyla birlikte de bir grup eserle beraber Doğu Sigillataları da Alanya Arkeoloji Müzesi’ne nakil edilmiştir. Müzede yaptığımız çalışmalarda Doğu Sigillataları gruplarına giren 45 adet seramik saptanmıştır. Bu seramiklerden Doğu Sigillataları A ve Doğu Sigillataları D en yoğun gruplardır. Doğu Sigillataları B ve Doğu Sigillataları C ise birer örnekle temsil edilmektedir. Doğu Sigillataları form gelişimlerine bakılarak ve diğer buluntu merkezlerinden ele geçen benzer örnekler yardımıyla yapılan karşılaştırmalar sonucunda tarihlendirilmiştir. Alanya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Doğu Sigillatalarının en erken örnekleri MÖ 1. yüzyıla tarihlenirken en geç örnekleri ise MS 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir.   

Anahtar Kelime
Alanya Arkeoloji Müzesi,  Doğu Sigillataları,  Doğu Sigillataları A,  Doğu Sigillataları B,  Doğu Sigillataları C.  


Tam Metin : PDF