2011 - Sayı 5

6-8. SINIFLARDA DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Mehmet Akif ÇEÇEN 
Özet

Her dilin olduğu gibi Türk dilinin de dil bilgisi kuralları vardır. Bu kuralları bilmek ve aktarabilmek önemlidir. Bu kuralların öğretildiği yerler olan okullarda en önemli araç Türkçe çalışma kitaplarıdır. Bilindiği gibi yeni Türkçe öğretim programında yapılandırmacı yaklaşım esas alınmış ve dil bilgisi etkinlikleri de bu çerçevede hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkçe çalışma kitaplarında yer alan dil bilgisi etkinliklerini Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinden yola çıkarak değerlendirmektir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitimöğretim yılı güz döneminde Elazığ’da bulunan farklı ilköğretim okullarında çalışan 20 Türkçe öğretmeni (10 bayan ve 10 erkek öğretmen) üzerinde yapılmıştır. Araştırmada görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcılara uzman görüşü alınarak önceden hazırlanan on dört açık uçlu soru sorulmuştur. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar görüşme sırasında araştırmacı tarafından kısa notlar şeklinde yazılarak kaydedilmiştir. Görüşme sırasında kaydedilen cevaplar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda yapılandırmacı yaklaşımın tam olarak bilinmediği, dil bilgisi etkinliklerinin yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Türkçe dersi çalışma kitapları,  dil bilgisi etkinlikleri,  öğretmen görüşleri 


Tam Metin : PDF