2011 - Sayı 6

ALGIN ÖĞRENME TEORİSİ YAŞAM BOYU DEĞİŞEREK VE GELİŞEREK ÖĞRENME (ÖĞRENMEYE SOSYAL PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ)
Yener ÖZEN 
Özet

Bu çalışmada, yaşam boyu eğitim ve öğrenmenin temel özelliklerini sergileyen algın (informal) öğrenme tanıtılmıştır. Algın öğrenme üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Algın öğrenme süreci, bireysel bir öğrenme süreci olarak bireyin öğrenme sürecinde seçimler yapması ve tam kontrolün bireyin kendisinde olması bakımından yaşam boyu öğrenme sürecine (yazılı materyallerin okunması, gerçek ya da sanal kişilerle iletişim kurulması, deneyim değişiminin yaşanması ve hataların öğrenilmesi gibi konularda…) tam bir örnektir. Çalışma sonunda, bu kuramın etkili öğrenme, sınıfça değişme/dönüşme ve işlevsel okul gibi konularda eğitime önemli katkıları olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca, algın öğrenme süreci, yani yaşam boyu eğitim bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelime
Algın Öğrenme,  Yaşam Boyu Öğrenme,  Değişim,  Gelişme 


Tam Metin : PDF