2011 - Sayı 6

LİSELERDE ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNETİ MESLEKİ AMAÇLA KULLANIMI
Osman SOLMAZ,  Nilüfer BEKLEYEN 
Özet

Bu betimsel araştırma liselerde çalışan İngilizce öğretmenlerinin mesleki amaçla kullandığı web sitelerini incelemektedir. Çalışmanın evreni 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında Diyarbakır şehir merkezinde çalışan İngilizce öğretmenlerini kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Anadolu liseleri ve özel liselerde çalışan 45 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçları İngilizce öğretmenlerinin sırasıyla kendilerine kaynak sağlayan web sitelerini, sosyal ağları, sözlükleri, gazete, dergi ve blogları takip ettiklerini göstermiştir. Öğretmenlerin en çok kullandığı web sitelerinin adresleri de çalışma kapsamında belirtilmiştir. 

Anahtar Kelime
Dil öğretimi ve İnternet,  İngilizce öğretmenleri,  mesleki gelişim 


Tam Metin : PDF