2010 - Sayı 4

1992’DEN GÜNÜMÜZE YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AFİŞLERİNİN İNCELENMESİ
Levent Mercin 
Özet

Olimpiyat oyunları, ülkelerin dünya üzerinde bulunduğu konumlarını, sahip olduğu teknolojilerini, yerel kültürlerini, sosyal yapılarını ve politikalarını tanıtması bakımından büyük bir organizasyondur. Ayrıca olimpiyat oyunları organisayonu, uluslararası alanda bir kimlik oluşturma süreci olarak da görülebilir. 1912’den beri olimpiyatlar için seçilen kentler, hem yerel hem de uluslararası arenada ülkelerini tanıtmak için görsel iletişim adına bir takım tasarımlar oluşturmuşlardır. Bu tanıtım amaçlı hazırlanan tasarımlardan biri de olimpiyat oyunlarının resmi afişleridir. Afiş, reklam ve tanıtım sektörünün en güçlü medyaları arasında yer alan, kitlelere aktarılması amaçlanan bilgi veya mesajı geniş olan ve zaman içinde aktaran bir görsel iletişim aracıdır. 1924 ChamonixFransa kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte başlayan tanıtım organizasyonları resmi olimpiyat afişleri, o tarihden beri en belirgin reklam-tanıtım unsuru haline gelmiş ve bugün de tanıtım kampanyalarının başında yer almaktadır. Bu araştırma 1992-2008 yılları arasında gerçekleştirilen yaz olimpiyat oyunlarının resmi olimpiyat afişlerinin kültürel, teknolojik ve ait olduğu dönemin özelliklerini dolaysız bir biçimde aktarıp aktarmadığı, mesaj, mesaj-imge bütünlüğü, sözel hiyerarşi, farkedilirlik kriterleri ile tipografik karakterlerin biçimle ilişkisi arasında yapılan incelemeleri kapsamaktadır. Ayrıca bu araştırmada bir afiş tasarımında dikkat edimesi gereken unsurlar üzerinde durulmuş ve araştırma sunucunda yapılan analizlere göre öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelime
Afiş,  Grafik Tasarım,  Olimpiyat Oyunları,  Tanıtım,  Reklam 


Tam Metin : PDF