2019/Cilt 11,Sayı-22

TARIK BUĞRA’NIN “KÜÇÜK AĞA” ROMANINDA ÇATIŞAN UNSURLAR
Mustafa KARABULUT 
Özet

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa adlı romanın kurgusunda tezatların önemli yeri vardır. Bu tezatlar kişiler, kavramlar ve semboller bağlamında öne çıkar. Kişiler bağlamında tematik gücü temsil edenler olumlu bir yapıdadır. Bu kişilerin bir kısmı şunlardır: Küçük Ağa, Çolak Salih, Emine, Ali Emmi, Vasil… Kişiler bakımından karşı tarafta bulunan ve olumsuz yönleriyle görülen kişiler ise Niko, Çakırsaraylı, Damat Ferit, Çerkes Etem, Tevfik bey ve düşman askerleridir. Kavram bakımından tematik güçte vatan sevgisi, millet bilinci, birlik beraberlik, tarih bilinci, vicdan, sadakat, cesaret ve dini değerler yer alırken karşıt güçte ihanet, hırs, menfaat, zulüm, gurur, acımasızlık vb. yer alır. Sembolik bağlamda ise tematik güçte yer alan hilal ve Ankara hükümeti yer alırken karşıt güçte ise Kerpiçlik ve İstanbul hükümeti alır. Bu çalışmada amaç, Küçük Ağa adlı romandaki tezat unsurları tespit ederek bunların romanın kurgusundaki önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelime
Tarık Buğra,  Küçük Ağa,  Milli Mücadele,  çatışan unsurlar. 


Tam Metin : PDF