2010 - Sayı 4

İSLAM HUKUKUNDA CEZAÎ SORUMLULUK VE TAZMİN İLİŞKİSİ
Mücahit ÇOLAK 
Özet

Çalışmanın I. kısmında kişinin sorumluluğunun kendi fiilinin sonucu olduğu belirtilmiş, hak ve fiil ehliyetine temas edilmiştir. Çalışmanın II. kısmında tazmin kavramının tanımı yapılmış, kişinin mala ve cana verdiği zarar sonucunda şartları gereği cezaî sorumluluktan kurtulsa bile mağdurun hakkının korunması açısından tazmin yükümlülüğünden kurtulmasının mümkün olamayacağı belirtilmiştir. Çalışmanın III. Kısımda ise cezaî sorumluluğun temel şartları üzerinde durulmuştur. Sonuçta cezaî sorumluluğun temel sebebinin, kanunun emrettiklerini yapmamak ve yasakladıklarını yapmak olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelime
ceza,  tazmin,  sorumluluk,  ehliyet 


Tam Metin : PDF