2011 - Sayı 6

HEMŞİRELERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Hatice KARAKUŞ 
Özet

Hemşirelerin mesleklerinde yaşadıkları iş tatmin düzeyini tespit etmek amacı ile Sivas merkezdeki kamu hastanelerinde çalışan 329 hemşireye anket uygulanmış, verilen cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan 329 hemşirenin %42,49’u mesleklerinde iş tatmini yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelik mesleğinin, çalışma koşulları, fiziksel ortamları, nöbet sistemi, ücret, mesleki riskler, yoğun çalışma temposu, çalışmalarının takdir görmemesi, terfi, yükselme olanaklarını yeterli olmaması, adil ve şeffaf yönetim anlayışının olmaması, rol ve iş tanımındaki belirsizlikler, mesleğin toplumdaki imajının iyi olmaması, eşitsizlik gibi faktörlerin bu yüzdelik dilimleri ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Yaşanan bu olumsuz durumlara bağlı olarak hemşirelerin %68,4’ü başka bir iş yapmak istediğini, %49,9’u mesleğinden ayrılmayı düşündüğünü, %42’si işinde mutlu olmadığını, %63,5’i yaptığı işi başkasına tavsiye etmeyeceğini belirtmiştir. 

Anahtar Kelime
Hemşire,  İş Tatmini 


Tam Metin : PDF