2010 - Sayı 4

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BİLGİ TOPLUMU POLİTİKALARININ EVRİMİ
Ali ŞEN 
Özet

21.yüzyılın başları itibariyle iyice hız kazanmış olan küreselleşme sürecinin önemli özelliklerinden birisi, uluslararası ekonomik ilişkiler alanındaki rekabetin giderek daha fazla bilgiye dayalı hale gelmesidir. Bilgi toplumuna geçişi gerçekleştirmek, Avrupa Birliği’nin (AB) temel hedefleri arasındadır.  Bu çalışmada, AB’nin bilgi toplumu ideallerini yerine getirmek yönünde geliştirdiği politikalar ele alınmaktadır.  Bu çerçevede öncelikle AB’nin Mart 2000 Lizbon zirvesi önce ve sonrasında yer alan bilgi toplumu strateji ve politikaları ortaya konulacaktır.  Daha sonra ise, bilgi toplumu politikalarının uygulama sonuçları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelime
Avrupa Birliği,  Bilgi Toplumu,  e-Avrupa 


Tam Metin : PDF