2011 - Sayı 6

AĞRIDAĞI EFSANESİ ROMANINDA MİTİK VE İDEOLOJİK YAPI
Mahfuz ZARİÇ 
Özet

Yaşar Kemal’in Ağrıdağı Efsanesi romanında, mitolojik eserlerin kurgularında rastlanan arketiplerden ve mitik sembollerden, roman sanatı sınırları dâhilinde, olabildiğince yararlanılmıştır. Bu yazıda Ağrıdağı Efsanesi romanının olay örgüsündeki “arketipsel evreler, mitik semboller, monomitos zaman örgüsü, tezler ve ideolojik alt yapı” edebi anlatıları birer mitik eser olarak ele alan Arketipsel Eleştiri bağlamında incelenecek; romandaki merkezi kişilerin eylemleri ile Promete’in ateşi çalması ve Ödip Kompleksi gibi mitik davranış kalıplarının aralarındaki farklar ele alınacaktır.

Anahtar Kelime
Yaşar Kemal,  Ağrıdağı Efsanesi,  Roman,  Arketipsel Eleştiri,  Sembol 


Tam Metin : PDF