2010 - Sayı 4

DİYARBEKİR “ENCÜMEN-İ DÂNİŞİ”NİN ÜSTAD ŞAİRİ ÂGÂH VE DEVRİNDEKİ ŞAİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İdris KADIOĞLU 
Özet

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, şair Âgâh önderliğinde Diyarbekir’de oluşturulan klasik edebiyat topluluğu hakkında bilgi sunulmuş ve bu topluluğun üyeleri tanıtılmıştır. İkinci bölümde, meşhur şair Nabi’nin de küçük yaşlardan beri adı geçen topluluğun bir üyesi olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu bölümde ayrıca Nâbî ve Diyarbekirli şairler arasındaki etkileşim de gündeme getirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde çoğunluğu Diyarbekirli olan şairlerin nazire şiirlerinden örnekler verilmektedir. Çalışmanın sonunda sonuç ve kaynakça yer almaktadır.

Anahtar Kelime
DİYARBEKİR 


Tam Metin : PDF