2011 - Sayı 6

DİL BİLİM İLE DİL BİLGİSİ, DİL BİLİMCİ İLE DİL BİLGİCİ KARŞIT GÖSTERGELER MİDİR?
Fevzi KARADEMİR 
Özet

Türkiye’deki kimi dil bilim çevrelerinde, dil bilim (İng. linguistics) ile dil bilgisi (İng. grammar), dil bilimci ile dil bilgici büsbütün karşıt kavramlar olarak değerlendirilmekte, dil bilgisi bilim dışı bir alan olarak gösterilmektedir. Bu yazıda, dil bilim ile dil bilgisi terimlerinin kavramsal değerleri ve bu iki disiplinin gelişim süreçleri değerlendirilmiş, bu disiplinlerin karşıt olmadıkları, dil bilgisinin, dil bilimin bir alt dalı olduğu belirtilmiştir. Buna bağlı olarak dili bütün göstergeleriyle, yazı ve konuşma boyutlarıyla, gelişen, değişen bir sistem olarak kabul edip onu bilimsel olarak inceledikleri sürece dil bilgicilerin de özde dil bilimci oldukları vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelime
dil bilim,  dil bilgisi,  dil bilimci,  dil bilgici 


Tam Metin : PDF