2019 - Sayı 22

5434, 506, 1479, 2925, 2926, 3816 VE 5510 SAYILI KANUNLARDA SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİM SÜRECİ
Cahit AYDEMİR,  Salahattin ALTUNDAĞ,  Necmi KÖROĞLU 
Özet

Bir mesleki veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı kesintiye uğramış kimselerin başkalarının yardımına ihtiyaç kalmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak tanımlanan sosyal güvenlik kavramı; tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yasalarla düzenlenmiştir. Ancak bu düzenlemeler toplumun beklentilerine yeteri kadar cevap veremediği için sürekli değişime uğramıştır. Bu çerçevede birçok defa farklı farklı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Son yapılan düzenlemeler reform niteliğinde olmuş ve üç farklı kurum tarafından yapılan sağlık hizmetleri tek çatı altında yapılandırılarak adeta soruna neşter vurulmuştur. Bu çalışmada söz konusu düzenlemelerde yer alan sağlık sigortası kapsamının gelişimi ele alınmıştır.

Anahtar Kelime
Sosyal Güvenlik,  Sağlık Sigortası,  Sosyal Güvenlik Kurumu 


Tam Metin : PDF