2019 - Sayı 22

1950 GENEL SEÇİMLERİNE GİDERKEN DEMOKRAT PARTİ’NİN DİYARBAKIR’DAKİ FAALİYETLERİ
Ahmet İLYAS 
Özet

Çok partili hayata geçiş sürecinin önemli mihenk taşlarından olan Demokrat Parti, Türkiye’de bir döneme damgasını vurmuştur. Gerek kuruluşu ve gerekse muhalefet ve teşkilatlanma açısından bakıldığından Demokrat Parti, Halk Partisi’ne şekil yönden ciddi olarak benzemektedir. Fakat ideolojiyi algılama ve yönetim uygulamalarıyla Halk Partisi’nden ayrılır. Demokrat Parti 1946 Genel Seçimlerine kırk beş ilde aday gösterebilmiş, bilhassa doğunun birçok ilinde teşkilatlanmaları tamamlanamadığı için aday gösterememişlerdir. Aday gösterilmeyen vilayetlerden biri de Diyarbakır’dır.

1946 yılı sonrası Nazım Önen başkanlığında Diyarbakır’da teşkilatlanan Demokrat Parti, özellikle üye kaydının hızlandığı görülmektedir. Yusuf Azizoğlu,  Remzi Bucak ve Kamil Tayşi sayesinde Diyarbakır’da Halk Partisi’ne karşı Demokratların varlığı hissedilmeye başlandı. 1947 yılında ise Demokratların teşkilatlanmaları il ve ilçe düzeyinde tamamlanmıştır. Bu arada Demokrat Parti Genel Merkezi de Diyarbakır’a yönelik sık sık miting, toplantılarla seçime yönelik ciddi bir beklenti içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Bizzat Genel Başkan Celal Bayar ve üyeler Refik Koraltan ve Fuad Köprülü, seçim mitingi gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan yapılan mitinglere halkın ilgisinin ciddi olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 1950 Genel Seçimlerine giderken Demokrat Parti’nin Diyarbakır’a yönelik stratejisi ve yapılan miting ile bürokratların Demokratlara karşı bakış açısı üzerine kuruludur. 

Anahtar Kelime
Diyarbakır,  DP,  CHP,  Seçimler,  Milletvekili 


Tam Metin : PDF