2018 - Sayı 20

ARAS VE ORESTE YÖNTEMLERİ İLE OTEL İŞLETMELERİ İÇİN EN ETKİN GÜNEŞ ENERJİSİ SU ISITMA SİSTEMİNİN BELİRLENMESİ
Hakan Murat ARSLAN 
Özet

Günümüzde işletmeler çok farklı türden karar problemleri ile karşılaşmaktadırlar. Bu karar problemlerinin çözümü için her geçen gün yeni yöntemler geliştirilmektedir. İşletmelerin giderek daha karmaşık hale gelen karar problemleri karşısında modern ve bilimsel karar analizi yöntemlerini uyguladıkları takdirde iş hayatında önemli bir rekabet üstünlüğü sağladıkları görülmüştür. Son zamanlarda, bahsedilen bilimsel yöntemler arasında çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri çok ilgi görmektedir. Bunun nedeni olarak; ÇKKV problemlerinin doğasında var olan ve birbiri ile çelişen birden fazla kriteri dikkate alarak optimum (en iyi) çözümü barındıran alternatifi belirlemesi olarak düşünülmektedir.

Bu çalışmada amaç, otel işletmelerinin karşılaştıkları karar problemlerinin değerlendirme ve çözüm sürecinde ÇKKV yöntemlerin uygulanabilirliğini göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Çalışmada, işletmelerin ÇKKV yöntemlerini kullanarak birçok karar problemini çözebildikleri örnekleri ile ifade edilmiştir. Ayrıca çalışmanın uygulama bölümünde, bir otel işletmesinin su ısıtma ihtiyacının karşılanması için güneş enerjisi su ısıtma sistemleri arasından en etkin olanın belirlenmesinde ARAS ve ORESTE yöntemlerinin analizine yer verilmiştir. Farklı iki yöntem ile gerçekleştirilen analiz sonuçları birbirini destekler mahiyette olup, birinci sırada A4 (Cam Borulu Vakum Tüplü Güneş Enerjisi Su Isıtma Sistemi), ikinci sırada A3 (Cam Borulu Statik Boyalı Vakum Tüplü Güneş Enerjisi Su Isıtma Sistemi) çıkmıştır. Analiz sonuçları ilgili otel işletmesi ile paylaşılmıştır.

Anahtar Kelime
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri,  ARAS ve ORESTE Yöntemleri,  Otel İşletmeleri 


Tam Metin : PDF