Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

En Çok Okunan Makaleler


SDL TRADOSSTUDİO YAZILIMI ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ TEKNOLOJİLERİ İNCELEMESİ
Yazarlar: İnönü KORKMAZ, Esra Nur ACAR

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 294

Özet Görüntülenme 346


OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI’NDA AÇILAN RÜŞDİYE MEKTEPLERİNİN DURUMU
Yazarlar: Hatip YILDIZ, Abdullah CENGİZ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 301

Özet Görüntülenme 269


ŞİİRDE HALKBİLİMİ İZLEKLERİ: CAHİT SITKI TARANCI ÖRNEĞİ
Yazarlar: M. Abdulbasit SEZER

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 261

Özet Görüntülenme 280


FAY WELDON’IN PRAXIS ADLI ESERİNDE FEMİNİZM ANLAYIŞI
Yazarlar: Berna KÖSEOĞLU

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 254

Özet Görüntülenme 284


İBN 'USEYMÎN'İN TEFSÎRİ BAĞLAMINDA KADER MESELESİ
Yazarlar: Abdurrahim KIZILŞEKER

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 215

Özet Görüntülenme 303


POSTMODERNİZMDE ÇOK SESLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YANILGISI
Yazarlar: Ulaş BİNGÖL

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 251

Özet Görüntülenme 264

Makale Gönder