Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 29 bilimsel çalışmayı içeren Nisan 2019 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Nisan 2019-22. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

(Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Nazım HASIRCI

Kapak İçindekiler Künye (PDF)  

Yazarlar: Canan SEYFELI,  Sevinç AKSİN 
SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ’NDE MURUN SAKRAMENTİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 534

Özet Görüntülenme 495


Yazarlar: Mustafa KARABULUT 
TARIK BUĞRA’NIN “KÜÇÜK AĞA” ROMANINDA ÇATIŞAN UNSURLAR

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 435

Özet Görüntülenme 525


Yazarlar: Nazım HASIRCI,  Alaattin TEKİN 
İMÂMÜ’L-HAREMEYN EL-CÜVEYNÎ’NİN MANTIKÎ KIYASA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 467

Özet Görüntülenme 487


Yazarlar: Ferhat KORKMAZ 
YILDIZ MAHKEMESİ KARŞISINDA AHMET HAMDİ TANPINAR

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 464

Özet Görüntülenme 455


Yazarlar: Cahit AYDEMİR,  Salahattin ALTUNDAĞ,  Necmi KÖROĞLU 
5434, 506, 1479, 2925, 2926, 3816 VE 5510 SAYILI KANUNLARDA SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİM SÜRECİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 393

Özet Görüntülenme 406


Yazarlar: Türker Barış BULDUK 
BEHCETÜ’L-HADÂİK’İN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 442

Özet Görüntülenme 513


Yazarlar: Ufuk BIRCAN 
FEMİNİST SANATIN KADIN ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 386

Özet Görüntülenme 374


Yazarlar: M. Hadi TEZOKUR 
HİNT MEZHEBİ ŞAKTİZM BAĞLAMINDA TANRIÇA KALİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 369

Özet Görüntülenme 358


Yazarlar: Burhan BARAN 
ARAPÇA ÇOKLUKLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KULLANILIŞLARI ÜZERİNE

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 361

Özet Görüntülenme 327


Yazarlar: Naciye YILDIZ 
HABERMAS’IN MEŞRUİYET KRİZİ TEORİSİ VE TÜRKİYE

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 498

Özet Görüntülenme 777


Yazarlar: Hadra Kübra ERKINAY TAMTAMIŞ 
BASKIN VE ARACI DİL KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN MARDİN ARAPÇASINA ETKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 464

Özet Görüntülenme 425


Yazarlar: Nihal KIRKPINAR ÖZSOY,  Özge KOBAK 
YUGOSLAVYA’DAKİ KİMLİK ÇATIŞMALARININ SOSYAL İNŞACILIK TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 319

Özet Görüntülenme 391


Yazarlar: Ferhat ÇETİNKAYA 
TÜRK ROMANINDA 27 MAYIS DARBESİ SÜRECİNDE BASININ DURUMU

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 358

Özet Görüntülenme 348


Yazarlar: Yusuf BOZGEYİK,  Mustafa METE,  Veysi EVİS 
FİRMALARIN İHRACATTA YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN ALGILARINDAKİ FARKLILIKLAR: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 339

Özet Görüntülenme 347


Yazarlar: Ferat KAYA 
YORUMSAMACI YAKLAŞIMDA ANLAMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE POZİTİVİZM ELEŞTİRİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 486

Özet Görüntülenme 1143


Yazarlar: Osman TÜRK 
OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS’TA BASININ YERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 379

Özet Görüntülenme 359


Yazarlar: Fatma KENEVİR 
SALAHADDİN ASIM’IN PENCERESİNDEN KADIN, DİN VE TOPLUM

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 346

Özet Görüntülenme 353


Yazarlar: Mehmet DAĞ,  Elma SATROVİC 
ENERJİ TÜKETİMİ, KENTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 320

Özet Görüntülenme 361


Yazarlar: Abdulsamet ÖZMEN 
SANATLI SİYERLERDE SEBEB-İ TE’LÎF

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 339

Özet Görüntülenme 363


Yazarlar: Ethem KILIÇ,  Mehmet GÜVEN,  Erdoğan AVDER 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ; MUŞ İLİ ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 371

Özet Görüntülenme 332


Yazarlar: Hakan Murat ARSLAN,  Selami ÖZCAN,  Abdellahi ABDELLAHİ 
ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE BALIKÇILIK İŞLETMELERİ İÇİN EN UYGUN TESİS YERİ SEÇİMİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 365

Özet Görüntülenme 357

Makale Gönder