Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 29 bilimsel çalışmayı içeren Nisan 2019 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Nisan 2019-22. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

(Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Nazım HASIRCI

Kapak İçindekiler Künye (PDF)  

Yazarlar: Canan SEYFELI,  Sevinç AKSİN 
SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ’NDE MURUN SAKRAMENTİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 250

Özet Görüntülenme 211


Yazarlar: Mustafa KARABULUT 
TARIK BUĞRA’NIN “KÜÇÜK AĞA” ROMANINDA ÇATIŞAN UNSURLAR

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 204

Özet Görüntülenme 204


Yazarlar: Nazım HASIRCI,  Alaattin TEKİN 
İMÂMÜ’L-HAREMEYN EL-CÜVEYNÎ’NİN MANTIKÎ KIYASA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 207

Özet Görüntülenme 196


Yazarlar: Ferhat KORKMAZ 
YILDIZ MAHKEMESİ KARŞISINDA AHMET HAMDİ TANPINAR

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 221

Özet Görüntülenme 185


Yazarlar: Cahit AYDEMİR,  Salahattin ALTUNDAĞ,  Necmi KÖROĞLU 
5434, 506, 1479, 2925, 2926, 3816 VE 5510 SAYILI KANUNLARDA SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİM SÜRECİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 178

Özet Görüntülenme 191


Yazarlar: Türker Barış BULDUK 
BEHCETÜ’L-HADÂİK’İN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 165

Özet Görüntülenme 163


Yazarlar: Ufuk BIRCAN 
FEMİNİST SANATIN KADIN ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 162

Özet Görüntülenme 158


Yazarlar: M. Hadi TEZOKUR 
HİNT MEZHEBİ ŞAKTİZM BAĞLAMINDA TANRIÇA KALİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 162

Özet Görüntülenme 150


Yazarlar: Burhan BARAN 
ARAPÇA ÇOKLUKLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KULLANILIŞLARI ÜZERİNE

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 160

Özet Görüntülenme 141


Yazarlar: Naciye YILDIZ 
HABERMAS’IN MEŞRUİYET KRİZİ TEORİSİ VE TÜRKİYE

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 179

Özet Görüntülenme 235


Yazarlar: Hadra Kübra ERKINAY TAMTAMIŞ 
BASKIN VE ARACI DİL KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN MARDİN ARAPÇASINA ETKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 242

Özet Görüntülenme 171


Yazarlar: Nihal KIRKPINAR ÖZSOY,  Özge KOBAK 
YUGOSLAVYA’DAKİ KİMLİK ÇATIŞMALARININ SOSYAL İNŞACILIK TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 139

Özet Görüntülenme 141


Yazarlar: Ferhat ÇETİNKAYA 
TÜRK ROMANINDA 27 MAYIS DARBESİ SÜRECİNDE BASININ DURUMU

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 156

Özet Görüntülenme 154


Yazarlar: Yusuf BOZGEYİK,  Mustafa METE,  Veysi EVİS 
FİRMALARIN İHRACATTA YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN ALGILARINDAKİ FARKLILIKLAR: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 144

Özet Görüntülenme 158


Yazarlar: Ferat KAYA 
YORUMSAMACI YAKLAŞIMDA ANLAMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE POZİTİVİZM ELEŞTİRİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 168

Özet Görüntülenme 238


Yazarlar: Osman TÜRK 
OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS’TA BASININ YERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 151

Özet Görüntülenme 150


Yazarlar: Fatma KENEVİR 
SALAHADDİN ASIM’IN PENCERESİNDEN KADIN, DİN VE TOPLUM

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 136

Özet Görüntülenme 139


Yazarlar: Mehmet DAĞ,  Elma SATROVİC 
ENERJİ TÜKETİMİ, KENTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 137

Özet Görüntülenme 142


Yazarlar: Abdulsamet ÖZMEN 
SANATLI SİYERLERDE SEBEB-İ TE’LÎF

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 142

Özet Görüntülenme 141


Yazarlar: Ethem KILIÇ,  Mehmet GÜVEN,  Erdoğan AVDER 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ; MUŞ İLİ ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 152

Özet Görüntülenme 131


Yazarlar: Hakan Murat ARSLAN,  Selami ÖZCAN,  Abdellahi ABDELLAHİ 
ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE BALIKÇILIK İŞLETMELERİ İÇİN EN UYGUN TESİS YERİ SEÇİMİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 144

Özet Görüntülenme 143

Makale Gönder