Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 29 bilimsel çalışmayı içeren Nisan 2019 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Nisan 2019-22. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

(Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Nazım HASIRCI

Kapak İçindekiler Künye (PDF)  

Yazarlar: Canan SEYFELI,  Sevinç AKSİN 
SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ’NDE MURUN SAKRAMENTİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 636

Özet Görüntülenme 609


Yazarlar: Mustafa KARABULUT 
TARIK BUĞRA’NIN “KÜÇÜK AĞA” ROMANINDA ÇATIŞAN UNSURLAR

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 514

Özet Görüntülenme 631


Yazarlar: Nazım HASIRCI,  Alaattin TEKİN 
İMÂMÜ’L-HAREMEYN EL-CÜVEYNÎ’NİN MANTIKÎ KIYASA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 561

Özet Görüntülenme 587


Yazarlar: Ferhat KORKMAZ 
YILDIZ MAHKEMESİ KARŞISINDA AHMET HAMDİ TANPINAR

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 547

Özet Görüntülenme 567


Yazarlar: Cahit AYDEMİR,  Salahattin ALTUNDAĞ,  Necmi KÖROĞLU 
5434, 506, 1479, 2925, 2926, 3816 VE 5510 SAYILI KANUNLARDA SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİM SÜRECİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 509

Özet Görüntülenme 499


Yazarlar: Türker Barış BULDUK 
BEHCETÜ’L-HADÂİK’İN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 563

Özet Görüntülenme 738


Yazarlar: Ufuk BIRCAN 
FEMİNİST SANATIN KADIN ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 476

Özet Görüntülenme 466


Yazarlar: M. Hadi TEZOKUR 
HİNT MEZHEBİ ŞAKTİZM BAĞLAMINDA TANRIÇA KALİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 465

Özet Görüntülenme 445


Yazarlar: Burhan BARAN 
ARAPÇA ÇOKLUKLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KULLANILIŞLARI ÜZERİNE

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 442

Özet Görüntülenme 426


Yazarlar: Naciye YILDIZ 
HABERMAS’IN MEŞRUİYET KRİZİ TEORİSİ VE TÜRKİYE

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 651

Özet Görüntülenme 1378


Yazarlar: Hadra Kübra ERKINAY TAMTAMIŞ 
BASKIN VE ARACI DİL KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN MARDİN ARAPÇASINA ETKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 578

Özet Görüntülenme 593


Yazarlar: Nihal KIRKPINAR ÖZSOY,  Özge KOBAK 
YUGOSLAVYA’DAKİ KİMLİK ÇATIŞMALARININ SOSYAL İNŞACILIK TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 392

Özet Görüntülenme 502


Yazarlar: Ferhat ÇETİNKAYA 
TÜRK ROMANINDA 27 MAYIS DARBESİ SÜRECİNDE BASININ DURUMU

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 444

Özet Görüntülenme 454


Yazarlar: Yusuf BOZGEYİK,  Mustafa METE,  Veysi EVİS 
FİRMALARIN İHRACATTA YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN ALGILARINDAKİ FARKLILIKLAR: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 426

Özet Görüntülenme 441


Yazarlar: Ferat KAYA 
YORUMSAMACI YAKLAŞIMDA ANLAMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE POZİTİVİZM ELEŞTİRİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 753

Özet Görüntülenme 2110


Yazarlar: Osman TÜRK 
OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS’TA BASININ YERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 465

Özet Görüntülenme 452


Yazarlar: Fatma KENEVİR 
SALAHADDİN ASIM’IN PENCERESİNDEN KADIN, DİN VE TOPLUM

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 444

Özet Görüntülenme 448


Yazarlar: Mehmet DAĞ,  Elma SATROVİC 
ENERJİ TÜKETİMİ, KENTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 401

Özet Görüntülenme 469


Yazarlar: Abdulsamet ÖZMEN 
SANATLI SİYERLERDE SEBEB-İ TE’LÎF

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 429

Özet Görüntülenme 471


Yazarlar: Ethem KILIÇ,  Mehmet GÜVEN,  Erdoğan AVDER 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ; MUŞ İLİ ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 456

Özet Görüntülenme 433


Yazarlar: Hakan Murat ARSLAN,  Selami ÖZCAN,  Abdellahi ABDELLAHİ 
ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE BALIKÇILIK İŞLETMELERİ İÇİN EN UYGUN TESİS YERİ SEÇİMİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 463

Özet Görüntülenme 449

Makale Gönder