EDİTÖRDEN
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DÜSBED Nisan ve Kasım
aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan “Ulusal Hakemli
Dergi”dir. Nisan 2013 döneminde dergimizin 9. sayısı yayımlanmıştır. Bu yıl
içerisinde yayımlanacak bir özel sayı ve normal sayıdan sonra dergimiz beş yılını
doldurmuş olacaktır.
Dergimize “Sosyal Bilimler ve Alan Eğitimi” alanlarında bilimsel içerikli yazı
göndermek ve bilimsel yazıların incelenmesinde hakemlik yapmak isteyen
araştırmacıların öncelikle sisteme yazar veya hakem başvuru menüsünden üye
olmaları gerekmektedir. Üyelik işlemi onaylanan yazarlar ve hakemler yine aynı
sistem üzerinden Makale Gönder menüsünden makalelerini sisteme
yükleyebileceklerdir. Hakem olarak atandıkları çalışmayla ilgili değerlendirmelerini
de yine sistem üzerinden yapabileceklerdir. Yazar ve Hakemlerimizin dikkat
etmeleri gereken önemli hususları bir kere daha açıklamak istiyorum.
Yazarlarımız, çalışmalarını sisteme yüklemeden önce yayın ilkeleri ve
yazım kurallarını mutlaka okumalı, gönderdiği yazılarda ilk aşamada ad, soy ad
adres vb. bilgilere yer vermemelidir. Yazarlar, hakem süreci tamamlandıktan sonra
makalenin düzeltilmiş son halini sisteme giriş yaparak yükleyebilirler.
Hakemlerimiz, çalışmayı inceledikten sonra, çalışmayla ilgili açıklamalarını
yazıp metin üzerinde düzeltme yapmışsa düzeltme önerileriyle birlikte çalışmayı
yeniden sisteme yüklemeli ve kaydetmelidir.
Çalışmalarınızın kalitesi, dergimizin güvenirliği açısından göstereceğiniz
hassasiyet son derece önem arz etmektedir. Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi ve
katkılarınız için çok teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarınızı da
okuyucularınıza bizim vasıtamızla iletmenizi temenni ederim.
Başta yazarlarımız ve hakemlerimiz olmak üzere dergimizin son sayısının
yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Doç. Dr. İdris KADIOĞLU

Kapak İçindekiler Künye (PDF)  

Yazarlar: Turan Akman ERKILIÇ 
EĞİTİM FELSEFELERİ AÇISINDAN KÖY ENSTİTÜLERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 646

Özet Görüntülenme 944


Yazarlar: Bahri MEŞECİ,  Seher TEKĠN,  Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 
MADDENİN TANECİKLİ YAPISIYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 814

Özet Görüntülenme 1282


Yazarlar: Selahaddin BAKAN,  Hakan ÖZDEMİR,  Yahya DEMİRKANOĞLU 
TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BİR ARACI OLARAK HARF İNKILÂBI

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 482

Özet Görüntülenme 650


Yazarlar: Mehmet BOYNO,  Eyyup AKIL,  Ferhat DOLAŞ 
ANA DİLE BENZER ETKİLEŞİM İÇEREN YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE DERSLERİNDE SÖZLÜ HATALARA MÜDAHALE

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 502

Özet Görüntülenme 637


Yazarlar: Vedat LAÇİNER,  Ömer YAVUZ 
VAN DEPREMİ ÖRNEĞİNDE AFETLER SONRASI YAPILAN YARDIMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVESİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 488

Özet Görüntülenme 639


Yazarlar: Süleyman Başaran,  Sezgin Çocuk 
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLERLE İLGİLİ ALGILARI

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 512

Özet Görüntülenme 601


Yazarlar: Ahmet İhsan KAYA 
TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 774

Özet Görüntülenme 1403


Yazarlar: İbrahim ORGAN,  Fatih AKÇAY 
MALİ VE HUKUKİ YÖNÜYLE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 520

Özet Görüntülenme 923

Makale Gönder