Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 15 bilimsel çalışmayı içeren Nisan 2020 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Nisan 2020-24. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

DÜSBED (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Nazım HASIRCI

Kapak İçindekiler Künye (PDF)  

Yazarlar: Abdussamet KAYA 
DİYARBAKIR’DA DİNİ GRUPLAR VE DİN ANLAYIŞLARI

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 667

Özet Görüntülenme 559


Yazarlar: Ferhat ÇETİNKAYA 
YEŞİL GECE ADLI ROMANININ ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ MODELİYLE YORUMLANMASI

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 572

Özet Görüntülenme 578


Yazarlar: Segah TEKİN,  Melike Tuğba DOLU 
GÜNEY – GÜNEY İŞBİRLİĞİNİN İDEOLOJİK TEMELLERİ: BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ VE KÜRESEL GÜNEY

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 503

Özet Görüntülenme 612


Yazarlar: Uğur Korkut PATA,  Süleyman YURTKURAN 
TELAFİ VE ETKİNLİK HİPOTEZLERİNİN RALS-EG EŞ-BÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI İLE TESTİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 487

Özet Görüntülenme 479


Yazarlar: Ozan Deniz YALÇINKAYA 
ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK KURAMI BAĞLAMINDA DEYİMLER SORUNU: BENİM ADIM KIRMIZI ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 465

Özet Görüntülenme 490


Yazarlar: Abdullah CENGİZ,  Mehmet KARATAŞ 
AYAŞ RÜŞDİYE MEKTEBİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 545

Özet Görüntülenme 477


Yazarlar: Mehmet PINAR 
SURİYE’DE YENİ BİR HOYBUN HAREKETİ VE İTALYA FAKTÖRÜ (1935-1939)

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 470

Özet Görüntülenme 472


Yazarlar: Fatma GEÇİKLİ,  Abdullah YILDIRMAZ 
STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN EYLEMCİLİK

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 698

Özet Görüntülenme 639

Makale Gönder