Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 20 bilimsel çalışmayı içeren Ekim 2020 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Ekim 2020-25. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz. (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN

Kapak İçindekiler Künye (PDF)  

Yazarlar: Mehmet SÜMER 
OSMANLI`DA BİR AZINLIK YAZARI: ZABEL ASADUR VE KADIN SORUNUNA BAKIŞI

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 447

Özet Görüntülenme 374


Yazarlar: Yusuf MURATOĞLU,  Devran SANLI 
OECD ÜLKELERİNDE İNTERNET KULLANIMI VE BEŞERİ SERMAYENİN İŞGÜCÜ BAŞINA GELİRE ETKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 342

Özet Görüntülenme 336


Yazarlar: Mustafa KARABULUT,  Özlem YÜCEKAYA 
TALİP APAYDIN’IN ‘‘SARI TRAKTÖR’’ ROMANINDA YAPI VE İZLEK

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 338

Özet Görüntülenme 370


Yazarlar: Gizem ARAS BEGER,  Duygu TÜRKER-ÖZMEN  
DEĞİŞİME DİRENÇ VE ÇALIŞAN YARATICI DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRESİN ARACI ROLÜ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 332

Özet Görüntülenme 319


Yazarlar: Hacı Mustafa AÇIKÖZ 
DOĞUMUNUN 310. YILDÖNÜMÜNDE REID’IN FELSEFESİ VE TARİHİ ETKILERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 274

Özet Görüntülenme 292


Yazarlar: Mustafa Uğurlu ARSLAN 
NAZMÎZÂDE HÜSEYİN MURTAZÂ’NIN KASÎDE-İ FEREZDAK ŞERHİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 352

Özet Görüntülenme 333


Yazarlar: Handan YOKUŞ SEVÜK ,  Ezeli AZARKAN,  Fazıl Hüsnü ERDEM,  Neşe BARAN ÇELİK 
KÜRESEL ÇEVRESEL YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ÇEVRESEL YÖNETİŞİM UYGULAMASINDA İSVEÇ ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 298

Özet Görüntülenme 283


Yazarlar: Mehmet Salih ERPOLAT 
OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE EĞİL SANCAĞI (XVI.-XVII. YÜZYILLAR)

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 342

Özet Görüntülenme 296


Yazarlar: Melike SOMUNCU 
ORGAN ADLARI İLE OLUŞAN ARGO KELİMELERİN KAVRAMSAL VE YAPISAL TASNİFİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 290

Özet Görüntülenme 269


Yazarlar: Rasime Ayhan YILMAZ,  İbrahim Halil YAŞAR 
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SİYASAL ETKİNLİK, İLGİ VE KATILIM ÜZERİNE ETKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 301

Özet Görüntülenme 269


Yazarlar: Enser YILMAZ 
TOPLUMSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA HÜSEYİN SU’NUN ÖYKÜLERİNDE NOSTALJİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 317

Özet Görüntülenme 301


Yazarlar: Ferat KAYA 
KÜRESELLEŞMEYLE DÖNÜŞEN KENTLER

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 322

Özet Görüntülenme 295


Yazarlar: Cem ÖZKURT 
POSTMODERNLİK VE ÇAĞDAŞ TOPLUMSAL YAŞANTI

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 288

Özet Görüntülenme 274

Makale Gönder