Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 11 bilimsel çalışmayı içeren Ekim 2019 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Ekim 2019-23. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

(Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Nazım HASIRCI

 

 

 

Kapak İçindekiler Künye (PDF)  

Yazarlar: Hacı Mustafa AÇIKÖZ 
SEXTUS EMPIRICUS VE KARŞITLARI ÖRNEKLERİNDE MANTIK VE ŞÜPHE İLİŞKİSİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 664

Özet Görüntülenme 707


Yazarlar: Oktay BOZAN 
İZMİR’İN İŞGALİNE MARDİN VE ÇEVRESİNDEN TEPKİLER

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 805

Özet Görüntülenme 891


Yazarlar: İrem ÖZGÖREN KINLI 
KÖY ENSTİTÜLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN ANALİZİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 806

Özet Görüntülenme 854


Yazarlar: Yılmaz AKDEMİR 
NEHCÜ'L-FERADİS'TE YER ALAN ÖRTMECELER ÜZERİNE

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 609

Özet Görüntülenme 667


Yazarlar: Muhammed Felat AKTAN,  Fuat BİNER 
KEMALPAŞAZÂDE’NİN ‘GELÜR GİDER’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 827

Özet Görüntülenme 968


Yazarlar: Öznur YAVAN TEMİZKAN,  Sevgi ÇAVUŞ DALAKÇI,  Abdullah KARAKAYA 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 742

Özet Görüntülenme 977


Yazarlar: NESİM BABAHANOĞLU ,  Abdulkadir BİLEN 
ÇALIŞANLARIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 639

Özet Görüntülenme 709

Makale Gönder