Derginin Tarandığı İndeksler

Uluslararası hakemli ve indeksli bir dergi olan The Journal of Academic Social Science Studies'in tarandığı indeksler:

 
TÜBİTAK ULAK

 

 

 

Makale Gönder