Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Sıra Bulunduğu Sayı Makale Başlıkları Makaleyi İncele
1 2017 /Cilt 9,Sayı-18 AHMED ZÜHDÜ PAŞA VE OSMANLI MALİYESİ ÜZERİNE BİR LÂYİHA İncele
2 2017 /Cilt 9,Sayı-18 ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN VE ÇOCUĞU ENGELLİ OLMAYAN ANNELERİN ANKSİYETE, DEPRESYON VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İncele
3 2017 /Cilt 9,Sayı-18 İŞYERİ MANEVİYATININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞE KARŞI YABANCILAŞMA ÜZERİNDE ETKİLERİ İncele
4 2017 /Cilt 9,Sayı-18 POPÜLER KÜLTÜR ARAÇLARINDAN REKLAMLARIN GÜNDELİK İHTİYAÇLARI YÖNLENDİRMESİ CAM SEKTÖRÜ REKLAMLARI ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ İncele
5 2017 /Cilt 9,Sayı-18 İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ HIZLI DEĞİŞİMİN EKSENİNDE YENİ BİR KAVRAM: “İLETİŞİM AÇLIĞI” İncele
6 2016 /Cilt 8,Sayı-17 BİR NÂŞİR OLARAK ALÎ EMÎRÎ EFENDİ VE GAZETE KASÎDESİ İncele
7 2016 /Cilt 8,Sayı-17 “İMAM MUSHAF”IN HANGİ MUSHAF OLDUĞUNA DÂİR KRONOLOJİK BİR TETKİK İncele
8 2016 /Cilt 8,Sayı-17 TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALMANCA ÖĞRENİRKEN DİLBİLGİSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR İncele
9 2016 /Cilt 8,Sayı-17 HADİS BİLİMİNE LİTERAL BİR KATKI: HATÎB EL-BAĞDÂDÎ’NİN ‘EN-NEHY AN SAVM-İ YEVM-İ ŞEK’ ADLI KAYIP ESERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE İncele
10 2016 /Cilt 8,Sayı-17 SAMUEL BECKETT’İN OYUN SONU ADLI TİYATRO OYUNUNDA ‘VAROLUŞUN PATINI’ ‘ÖLÜM MATININ’ YERİNE KOYMAK İncele
11 2016 /Cilt 8,Sayı-17 MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI İncele
12 2016 /Cilt 8,Sayı-17 CENAB ŞAHÂBEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE KONTEMPLASYON İncele
13 2016 /Cilt 8,Sayı-17 II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE KIZ RÜŞDİYE MEKTEPLERİ MÜFREDAT (ÖĞRETİM) PROGRAMLARI VE KIZLARIN EĞİTİMİNE KATKISI İncele
14 2016 /Cilt 8,Sayı-17 TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİNİN UYGULANMASI İncele
15 2016 /Cilt 8,Sayı-17 İBNÜ’L-KÂSIM’IN ENDÜLÜS MÂLİKÎ FIKIH EKOLÜNE ETKİSİ İncele
16 2016 /Cilt 8,Sayı-17 ÇOKANLAMLI SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İncele
17 2016 /Cilt 8,Sayı-17 KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR İncele
18 2016 /Cilt 8,Sayı-17 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN İncele
19 2016 /Cilt 8,Sayı-17 ULAK FİLMİNDE HALKBİLİMİ İZLEKLERİ İncele
20 2016 /Cilt 8,Sayı-17 MARKOV ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ İncele
21 2016 /Cilt 8,Sayı-17 NADİNE GORDİMER’IN ROMANLARINDA KURUMSAL IRKÇILIĞIN YANSIMALARI: APARTHEİDİN SANATSAL BİR OKUMASI İncele
22 2016 /Cilt 8,Sayı-17 ŞERÎF EL-MURTAZÂ’YA GÖRE KUR’ÂN’IN İ‘CÂZ YÖNÜ: SARFE İncele
23 2016 /Cilt 8,Sayı-17 KÖFTE YAĞMURU ADLI ANİMASYON FİLMDE YEDİ BÜYÜK/ÖLÜMCÜL GÜNAH İncele
24 2016 /Cilt 8,Sayı-17 KUR’AN’DA KUDDÛS KAVRAMI VE KÂİNATTAKİ TECELLİLERİ İncele
25 2016 /Cilt 8,Sayı-16 ŞİİRİN ALIN YAZISI: MAZMÛN İncele
26 2016 /Cilt 8,Sayı-16 NÂBÎ’NİN ZEYİLLERİNDE GEÇEN FARSÇA MANZUMELER VE TERCÜMELERİ İncele
27 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN GÜZEL VASIFLARININ ANALİZİ İncele
28 2016 /Cilt 8,Sayı-16 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: BİR UYGULAMA İncele
29 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KİTLESEL OLAYLARDA OLAY YERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KAMU YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
30 2016 /Cilt 8,Sayı-16 DİYARBAKIR VE ŞANLIURFADA BULUNAN PEYGAMBER KABİR VE MAKAMLARININ İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
31 2016 /Cilt 8,Sayı-16 TÜRK SİYASETİNDE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ (1960-1971) İncele
32 2016 /Cilt 8,Sayı-16 EBÛ REYYE'NİN BAZI TEMEL HADİS MESELELERİ İLE İLGİLİ İDDİALARINA İBN YAHYA'NIN VERDİĞİ CEVAPLAR İncele
33 2016 /Cilt 8,Sayı-16 HÂVERÎ (Ö. 1565) VE DÎVÂNÇESİ İncele
34 2016 /Cilt 8,Sayı-16 ARKEOLOJİK VE YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA ESKİ MEZOPOTAMYA TOPLUMLARINDA BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK İncele
35 2016 /Cilt 8,Sayı-16 SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA ALGISININ FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ İncele
36 2016 /Cilt 8,Sayı-16 CUMHURİYET TAŞRASINDAN BİR KESİT: MUŞ [1925-1938] İncele
37 2016 /Cilt 8,Sayı-16 NICOLE KRAUSS’UN ROMANLARINDA DEĞİŞMEYEN KİMLİKLER İncele
38 2016 /Cilt 8,Sayı-16 NECİP FAZIL’DA TARİH VE ŞİİR İncele
39 2016 /Cilt 8,Sayı-16 TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARININ ANLAMLANDIRILIŞI İncele
40 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ ÇERÇEVESİNDE GAYBÎ HABERLER İncele
41 2016 /Cilt 8,Sayı-16 MUHAMMED ALİ ŞAH DÖNEMİNDE İRAN’IN SİYASİ DURUMU (1907-1909) İncele
42 2016 /Cilt 8,Sayı-16 ŞİİRLE İSTİŞHAD YÖNTEMİ AÇISINDAN HALEBÎ'NİN ED-DURRU'L-MESUN ADLI TEFSİRİ İncele
43 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KALİTELİ EĞİTİM, EDEBİYAT, FELSEFE VE BİR ROMAN: DİPLOMALI KIZ İncele
44 2016 /Cilt 8,Sayı-16 MODERNİTENİN GÖLGESİNDE İKTİSAT AHLÂKI VE DEĞERLERİMİZ İncele
45 2016 /Cilt 8,Sayı-16 HALKA HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE OMBUDSMANLIK KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
46 2016 /Cilt 8,Sayı-16 JOHN STUART MİLL’İN YARARCI ANLAYIŞINDA ÖZGÜRLÜK İncele
47 2016 /Cilt 8,Sayı-16 MAİ VE SİYAH ROMANINDA HAYAL VE GERÇEK BAĞLAMINDA FARKINDALIK DUYGUSUNUN OLUŞUMU İncele
48 2016 /Cilt 8,Sayı-16 ETNİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) SİYASAL REKLAMLARININ ANALİZİ İncele
49 2016 /Cilt 8,Sayı-16 VÂHİDÎ’NİN KISSA-İ SEYYİD CÜNEYD VE REŞÎDE-İ ARAB VE SERGÜZEŞT-İ ÎŞÂN TERCÜMESİ1 ÜZERİNE İncele
50 2016 /Cilt 8,Sayı-16 İSLAMOFOBİ VE BATI DÜNYASINDAKİ YANSIMALARI İncele
51 2016 /Cilt 8,Sayı-16 PAUL FEYERABEND’IN BİLİM FELSEFESİNDE BİLİMİN DEĞERİ VE BİLİMSEL YÖNTEMİN BELİRLENMESİ SORUNU İncele
52 2016 /Cilt 8,Sayı-16 GASSÂN KENEFÂNÎ’NİN ARDU’L-BURTUKÂLİ’L-HAZÎN ADLI ÖYKÜSÜ İncele
53 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KUR’ÂN KAVRAMLARININ ÇEVİRİSİ BAĞLAMINDA İSLAM ÖNCESİNİ BİLMENİN ÖNEMİ: “ÎLÂF” ÖRNEĞİ İncele
54 2016 /Cilt 8,Sayı-16 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA İncele
55 2016 /Cilt 8,Sayı-16 İKİNCİ YENİ ŞİİRİ VE POSTMODERNİZM İncele
56 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DİYÂRBEKİRLİ MEHMED SAÎD PAŞA’NIN BİBLİYOGRAFYASI İncele
57 2016 /Cilt 8,Sayı-15 OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMÛASI’NDA SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZÎF’İN İZLERİ İncele
58 2016 /Cilt 8,Sayı-15 MİLLÎ BELÂGAT DEVRİ DÂİRESİNDE SA‘ÎD PAŞA İLE REŞÎD’İN ARÛZ İMLÂSINA DÂİR DİKKATLERİ İncele
59 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DİYARBAKIRLI SAÎD PAŞA DÎVÂNI'NIN NEŞRİ ÜZERİNE NOTLAR İncele
60 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SA‘ÎD PAŞA'NIN "TAHMÎD"İ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER İncele
61 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SA‘ÎD PAŞA’NIN BİR ŞİİR DEFTERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER İncele
62 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SAÎD PAŞA’NIN NUHBETU’L-EMSÂL ADLI ESERİ ÜZERİNE İncele
63 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SAİD PAŞA’NIN MİR’ÂTÜ’L-İBER ADLI ESERİ ÜZERİNE İncele
64 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA YER ALAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE İncele
65 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DİYARBAKIRLI SAİT PAŞA’NIN KLÂSİK ŞİİR İLE İLGİLİ TENKİTLERİ VE BU ŞİİRDEN BEĞENDİKLERİ İncele
66 2016 /Cilt 8,Sayı-15 MİMARİ VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN SAİT PAŞA KONAĞI (SÜLEYMAN NAZİF) EVİ İncele
67 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SÜLEYMAN NAZİF BİBLİYOGRAFYASI İncele
68 2016 /Cilt 8,Sayı-15 ERMENİ MESELESİ BAĞLAMINDA SÜLEYMAN NAZİF İncele
69 2016 /Cilt 8,Sayı-15 NÜKTELERİ, FIKRALARI VE ÜSLÛBUYLA SÜLEYMAN NAZİF İncele
70 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DİYARBAKIRLI OSMAN OCAK NAKİBOĞLU VE BEHZAT ÜLGEN İLE DR.ŞEHABEDDİN UZLUK’DAN; SÜLEYMAN NAZİF’İN KİŞİLİĞİ, SANATI HAKKINDA HATIRALARA DAYALI TESPİTLER İncele
71 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SÜLEYMAN NAZİF VE MEHMET AKİF ARASINDAKİ KARAKTER VE NÜKTE BENZERLİĞİ İncele
72 2016 /Cilt 8,Sayı-15 ABDÜLHAK HAMİT'İN MAKBER MUKADDİME'Sİ İLE FAİK ALİ'NİN FANİ TESELLİLER HASBİHAL'İNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ İncele
73 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ HAREKETİNE MENSUP ŞAİR SIFATIYLA TANINAN SÜLEYMAN NAZİF’İN (1869-1927) SOSYAL SORUNLARA KARŞI DUYARLILIĞI İncele
74 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SIRADIŞI YÖNLERİYLE DİYARBAKIR'IN BİRKAÇ ZİRVE ŞAHSİYETİ İncele
75 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SÜLEYMAN NAZİF’İN KALEMİNDEN BİR SİLSİLE-İ MAKÂLÂT: GARB EDEBİYÂTININ EDEBİYÂTIMIZA TE’SÎRİ (İNCELEME-METİN) İncele
76 2016 /Cilt 8,Sayı-15 STİLİSTİK AÇIDAN SÜLEYMAN NAZİF ŞİİRİ İncele
77 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DEVRİN TÜRKÇÜLÜK-TURANCILIK TARTIŞMALARI ARASINDA SÜLEYMAN NAZİF İncele
78 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SÜLEYMAN NAZİF’İN KASTAMONU VALİLİĞİ VE KASTAMONU VİLAYETİNİN İLK EDEBİ DERGİSİ TİRAJE İncele
79 2016 /Cilt 8,Sayı-15 MÎZÂNÜ’L-EDEB’İN BEYÂN BÖLÜMÜ İLE İLM-İ BELÂGAT ADLI ESER’İN MUKAYESELİ DEĞERLENDİRMESİ İncele
80 2016 /Cilt 8,Sayı-15 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KALEMİNDEN SÜLEYMAN NAZİF İncele
81 2015 /Cilt 7,Sayı-14 RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI İncele
82 2015 /Cilt 7,Sayı-14 VON WRIGHT’TA AÇIKLAMA VE ANLAMA İncele
83 2015 /Cilt 7,Sayı-14 NEDÎM’İN FARSÇA ŞİİRLERİ İncele
84 2015 /Cilt 7,Sayı-14 EMNİYET ÖRGÜTÜNDE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN ANALİZİ VE POLNET FORUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
85 2015 /Cilt 7,Sayı-14 TARÎKU’L- EDEB’E GÖRE SIBYAN MEKTEBLERİNDE (İLKOKUL) ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE BENZER İÇERİKLİ BAZI ESERLERLE MUKAYESESİ İncele
86 2015 /Cilt 7,Sayı-14 BANKACILIKTA RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI FİNANS MÜHENDİSLİĞİ ARAÇLARI İncele
87 2015 /Cilt 7,Sayı-14 İNGİLİZCE DEYİMLERİN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İncele
88 2015 /Cilt 7,Sayı-14 TÜRK EDEBİYATI‟NDA „MELÂL‟E ÂŞİNA‟ BİR ÖN SÖZ ÖRNEĞİ: İSAK FERERA‟NIN “ÂŞİNA SESLER MUKADDİMESİ” İncele
89 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TEFSİRDE MUHTEVA –METOT İLİŞKİSİ ÜZERİNE KRONOTİPOLOJİK BİR ANALİZ DENEMESİ İncele
90 2015 /Cilt 7,Sayı-13 NA’TÎ VE ŞİİRLERİ İncele
91 2015 /Cilt 7,Sayı-13 İSTANBUL AHKÂM DEFTERLERİ’NE GÖRE 18. YÜZYILDA İSTANBUL’DAKİ TARIMIN TASNİFİ (1757-1760) İncele
92 2015 /Cilt 7,Sayı-13 MECÛSÎ DÜNYA GÖRÜŞÜNDE İNSANIN KONUMU İncele
93 2015 /Cilt 7,Sayı-13 KÖYCEĞİZ AĞZI ÜZERİNE BİR İNCELEME İncele
94 2015 /Cilt 7,Sayı-13 KÜRESEL DÜNYADA KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM VE DEĞİŞEN MEDYANIN ROLÜ İncele
95 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TARTIŞMALI YÖNLERİ İLE DİLİÇİ ÇEVİRİ KAVRAMI İncele
96 2015 /Cilt 7,Sayı-13 POLİSTE ALGI YÖNETİMİ İncele
97 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET: NEDENLERİ, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ İncele
98 2015 /Cilt 7,Sayı-13 YENİ BİR KİMLİK HAREKETİ: ANADOLU ALEVİLİĞİ İncele
99 2015 /Cilt 7,Sayı-13 NÂBÎ’NİN SİYER-İ VEYSÎ’YE YAZDIĞI ZEYİLLERDE YARARLANDIĞI KAYNAKLAR İncele
100 2015 /Cilt 7,Sayı-13 ŞEYH GÂLİB’İN KASİDE VE GAZELLERİNDE REDİF KULLANIM ANALİZİ İncele
101 2015 /Cilt 7,Sayı-13 ANKARA ROMANINA YÖNELİK BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ: BİLGİ-İKTİDAR-İDEOLOJİ İncele
102 2015 /Cilt 7,Sayı-13 AKÂİD VE KELÂM İLMİ AÇISINDAN İMÂNIN KISIMLARI, DERECESİ VE RÜKÜNLERİ İncele
103 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TABERÎ'NİN CAMİU'L-BEYAN ADLI ESERİNDE BAZI FIKHÎ KONULAR İncele
104 2015 /Cilt 7,Sayı-13 HANLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI: MARDİN, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İL MERKEZLERİNDEKİ HANLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA İncele
105 2015 /Cilt 7,Sayı-13 RUSYA’DA KÜRDOLOJİ’NİN GELİŞİMİ İncele
106 2015 /Cilt 7,Sayı-13 OSMANLI DÖNEMİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİNİN DİYARBAKIR VİLAYETİ’NE GELİŞİ VE FAALİYETLERİ İncele
107 2015 /Cilt 7,Sayı-13 YEREL HİZMETLERİN KIRSAL ALANLARA GÖTÜRÜLMESİ VE KENT BELEDİYECİLİĞİNDEN ALAN BELEDİYECİLİĞİNE GEÇİŞ: BİR MODEL ÖNERİSİ İncele
108 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TÜRKİYE’ DE KAMU PERSONELİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ: GELİŞİMİ, SORUNLAR VE YAPILAN DÜZENLEMELER İncele
109 2015 /Cilt 7,Sayı-13 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAKİ SİBER GÜVENLİK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
110 2015 /Cilt 7,Sayı-13 SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA İncele
111 2015 /Cilt 7,Sayı-13 IBIRAY ALTINSARİN VE KAZAK TÜRKLERİNDE MİLLİ AYDINLANMA İncele
112 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ: YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNDE UYGULAMALAR İncele
113 2015 /Cilt 7,Sayı-13 ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SÜRECİNİN SİYASAL DAVRANIŞA ETKİSİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ İncele
114 2015 /Cilt 7,Sayı-13 DİLİN ÇALIŞMA SESİ İncele
115 2014 /Cilt 6,Sayı-12 ŞİİR MECMÛALARINDA NERGİSÎ’NİN TÜRKÇE GAZELLERİ VE BU GAZELLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İncele
116 2014 /Cilt 6,Sayı-12 MEDYANIN KAMUOYU OLUŞTURMA VE GÜNDEM BELİRLEME ROLÜ ÜZERİNE: SARAI SIERRA HABERLERİYLE OLUŞTURULAN YAPAY GÜNDEM İncele
117 2014 /Cilt 6,Sayı-12 DİYARBAKIR KENT DOKUSUNUN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ İncele
118 2014 /Cilt 6,Sayı-12 ZÂTÎ’NİN BİR GAZELİNİN GÖSTERGEBİLİM AÇIDAN İNCELENMESİ İncele
119 2014 /Cilt 6,Sayı-12 ALMANYA’DA BİR YAŞAM SÜRECİ OLARAK GÖÇMENLİK VE UYUM SORUNU İncele
120 2014 /Cilt 6,Sayı-12 MURATHAN MUNGAN’IN POETİK GÖRÜŞLERİ İncele
121 2014 /Cilt 6,Sayı-12 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNİN KENTE EKONOMİK KATKISI VE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ İncele
122 2014 /Cilt 6,Sayı-12 KUR’ÂN-I KERÎM’DE YER ALAN RUB‘ΠFİİLLER, BUNLARIN FONETİK YAPILARIVE SES-ANLAM İLİŞKİSİ İncele
123 2014 /Cilt 6,Sayı-12 İDRÎS-İ MUHTEFÎ'NİN BİR ŞATHİYESİNE ALÎ ŞERMÎ EFENDİ'NİN YAPTIĞI ŞERH İncele
124 2014 /Cilt 6,Sayı-12 İNSAN SESİ, VURMALI ÇALGILAR, PİYANO VE ARP ÇALGILARINDAKİ YENİ İCRA TEKNİKLERİNİN 20. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL GELİŞİMİ VE BU TEKNİKLERİN NOTASYONU İncele
125 2014 /Cilt 6,Sayı-12 TÜKETİM TOPLUMUNDA GÖZETİMİN TEMEL GÖRÜNÜMLERİ: BİR PANORAMA İncele
126 2014 /Cilt 6,Sayı-12 II. MEŞRUTİYET’TE FİKİR GAZETECİLİĞİ: SIRAT-I MÜSTAKİM, İŞTİRAK, İÇTİHAD VE TÜRK YURDU İncele
127 2014 /Cilt 6,Sayı-12 KARAMANLICA BİR ZEBUR: İMLÂ ÖZELLİKLERİ VE METİN ÖRNEKLERİ İncele
128 2014 /Cilt 6,Sayı-11 CEMAL SÜREYA’NIN “FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN” BAŞLIKLI DENEMESİ IŞIĞINDA “YUNUS Kİ SÜTDİŞLERİYLE TÜRKÇENİN” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İncele
129 2014 /Cilt 6,Sayı-11 DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA SOSYAL HAYAT İncele
130 2014 /Cilt 6,Sayı-11 TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TARİHSEL SÜREÇTE GÖSTERDİĞİ GELİŞİM: HUKUKSAL VE EKONOMİK YANSIMALARI İncele
131 2014 /Cilt 6,Sayı-11 MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN GÖZÜYLE MEHMET AKİF İncele
132 2014 /Cilt 6,Sayı-11 İŞLETMELERDE PERSONELİ GÜÇLÜ KILMA YOLLARINDAN PERSONEL GÜÇLENDİRME İncele
133 2014 /Cilt 6,Sayı-11 EMEVİLER DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN-HAZAR İLİŞKİLERİ İncele
134 2014 /Cilt 6,Sayı-11 ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞĠTİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ( DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) İncele
135 2014 /Cilt 6,Sayı-11 DİLLER İÇİN ORTAK BAŞVURU METNİ (OBM) ÇERÇEVESİNDE WEB 2.0 TABANLI ÇEVİRĠİ YAZILIMLARININ ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI İncele
136 2014 /Cilt 6,Sayı-11 ADAMOV TİYATROSUNA GENEL BİR BAKIŞ İncele
137 2014 /Cilt 6,Sayı-11 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA ÖRNEĞİ) İncele
138 2014 /Cilt 6,Sayı-11 YEDİ HARF VE KIRAATİN KESİŞTİĞİ VE AYRILDIĞI NOKTALAR İncele
139 2014 /Cilt 6,Sayı-11 ULUSÖTESİ MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA AVRUPA KÜRT DİASPORASI İncele
140 2014 /Cilt 6,Sayı-11 BİRECİK’TE TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ İncele
141 2014 /Cilt 6,Sayı-11 LEV TOLSTOY VE DMİTRİY MAMİN-SİBİRYAK’IN ESERLERİNDE BAŞKORTOSTAN VE BAŞKORTLAR TEMASI İncele
142 2013 /Cilt 5,Sayı-10 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ İncele
143 2013 /Cilt 5,Sayı-10 CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE VE ÖYKÜLERİNDE İMGELER, ÜSLÛP VE TEMATİK İLGİLER İncele
144 2013 /Cilt 5,Sayı-10 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ: 2000-2012 YILLARI ARASI RASYO ANALİZİ İncele
145 2013 /Cilt 5,Sayı-10 İSTATİKSEL PROSES KONTROLÜNDE KONTROL GRAFİKLERİNİN KULLANIMI VE TEKSTİL SANAYİNDE BİR UYGULAMA İncele
146 2013 /Cilt 5,Sayı-10 TÜRK MUHAKEME İLETİŞİMİNDE HUKUK DİLİ VE ÖNEMİ İncele
147 2013 /Cilt 5,Sayı-10 DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA ANALİZİ VE DİYARBAKIR EKONOMİSİNE KATKISI İncele
148 2013 /Cilt 5,Sayı-10 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA EĞİTİMİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ İncele
149 2013 /Cilt 5,Sayı-10 EĞİL RÜŞDİYE MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ VE EĞİTİM KADROSU İncele
150 2013 /Cilt 5,Sayı-10 İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ROMANLARIN ROLÜ İncele
151 2013 /Cilt 5,Sayı-10 SOSYAL AĞLARIN BENİMSENMESİ VE EĞİTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
152 2013 /Cilt 5,Sayı-10 POVEST VREMENNIH LET (GEÇMİŞ YILLARIN HİKÂYESİ): TARİHTEKİ YERİ VE ÖNEMİ İncele
153 2013 /Cilt 5,Sayı-10 BİR KAMU POLİTİKASI SÜRECİ ANALİZİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ BURSLARI İncele
154 2013 /Cilt 5,Sayı-10 FİNANSAL KRİZ GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE BİR ARAŞTIRMA İncele
155 2013 /Cilt 5,Sayı-10 ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN, ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İncele
156 2013 /Cilt 5,Sayı-10 DOĞAL AFETLERİN KLASİK TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASINA BİR ÖRNEK: SÂBİR PÂRSÂ DİVANI’NDA DEPREMLE İLGİLİ DÖRT TARİH MANZUMESİ İncele
157 2013 /Cilt 5,Sayı-10 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
158 2013 /Cilt 5,Sayı-9 EĞİTİM FELSEFELERİ AÇISINDAN KÖY ENSTİTÜLERİ İncele
159 2013 /Cilt 5,Sayı-9 MADDENİN TANECİKLİ YAPISIYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ İncele
160 2013 /Cilt 5,Sayı-9 TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BİR ARACI OLARAK HARF İNKILÂBI İncele
161 2013 /Cilt 5,Sayı-9 ANA DİLE BENZER ETKİLEŞİM İÇEREN YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE DERSLERİNDE SÖZLÜ HATALARA MÜDAHALE İncele
162 2013 /Cilt 5,Sayı-9 TOPLUMSAL CİNSİYET DAVRANIŞLARI VE KÜRT KİMLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA DOĞU KADINININ MÜZİKSEL ÜNLEMİ: “ZILGIT” YA DA “TİLİLİ” İncele
163 2013 /Cilt 5,Sayı-9 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİNDE AFETLER SONRASI YAPILAN YARDIMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVESİ İncele
164 2013 /Cilt 5,Sayı-9 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLERLE İLGİLİ ALGILARI İncele
165 2013 /Cilt 5,Sayı-9 TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL İncele
166 2013 /Cilt 5,Sayı-9 MALİ VE HUKUKİ YÖNÜYLE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İncele
167 2012 /Cilt 4,Sayı-8 DANIŞMANLI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİ VE TÜRKİYEDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINA UYGUNLUĞU İncele
168 2012 /Cilt 4,Sayı-8 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN CİNSİYET VE KIDEM DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
169 2012 /Cilt 4,Sayı-8 PEDOGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI YÖNELİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İncele
170 2012 /Cilt 4,Sayı-8 BECERİŞSEL ALAN, ERİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ VE BAZI KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: ERİŞİM (PERFORMANCE), BELLİLENDİRME (ASSESSMENT), ÇIKIN (PORTFOLIO), BELLİK (RUBRIC) İncele
171 2012 /Cilt 4,Sayı-8 MASALLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ İncele
172 2012 /Cilt 4,Sayı-8 ISI YALITIMINI ARGÜMANTASYONLA ANLAMA: İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE DURUM ÇALIŞMASI İncele
173 2012 /Cilt 4,Sayı-8 ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE ROL MODEL OLUŞTURACAK OLAN EĞİTİMCİ VE USTA ÖĞRETİCİ ADAYLARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARI İncele
174 2012 /Cilt 4,Sayı-8 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK PROJESİ: E-TWİNNİNG UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ İncele
175 2012 /Cilt 4,Sayı-8 DİYARBEKİR DARÜLMUALLİMİNİ’NİN TARİHÇESİ İncele
176 2012 /Cilt 4,Sayı-8 NİTEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ İncele
177 2012 /Cilt 4,Sayı-7 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ İncele
178 2012 /Cilt 4,Sayı-7 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HEDEF KİTLE İncele
179 2012 /Cilt 4,Sayı-7 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN KAVRAM ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
180 2012 /Cilt 4,Sayı-7 TOPLUMSAL DEĞERLER VE MEDYA ETİĞİ İncele
181 2012 /Cilt 4,Sayı-7 DON KİŞOT BİR KAYBEDEN MİDİR? İncele
182 2012 /Cilt 4,Sayı-7 “PASSWORT DEUTSCH 1” ADLI ALMANCA DERS KİTABININ KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ İncele
183 2012 /Cilt 4,Sayı-7 İKİ KISA ÖYKÜNÜN DİZGESEL-İŞLEVSEL ÇÖZÜMLEMESİ İncele
184 2012 /Cilt 4,Sayı-7 TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMASI VE E-DEVLETİN BÜROKRASİYE ETKİSİ İncele
185 2012 /Cilt 4,Sayı-7 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ) İncele
186 2012 /Cilt 4,Sayı-7 YEREL EDEBİYAT DERGİLERİNE BİR ÖRNEK; TARANCI DERGİSİ İncele
187 2012 /Cilt 4,Sayı-7 CUMHURİYET DÖNEMİNDE UMUM MÜFETTİŞLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME İncele
188 2011 /Cilt 3,Sayı-6 ALGIN ÖĞRENME TEORİSİ YAŞAM BOYU DEĞİŞEREK VE GELİŞEREK ÖĞRENME (ÖĞRENMEYE SOSYAL PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ) İncele
189 2011 /Cilt 3,Sayı-6 LİSELERDE ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNETİ MESLEKİ AMAÇLA KULLANIMI İncele
190 2011 /Cilt 3,Sayı-6 BÂKÎ’NİN BİR GAZELİNİN ŞERHİ VE SES TEKRARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
191 2011 /Cilt 3,Sayı-6 HEMŞİRELERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ İncele
192 2011 /Cilt 3,Sayı-6 AĞRIDAĞI EFSANESİ ROMANINDA MİTİK VE İDEOLOJİK YAPI İncele
193 2011 /Cilt 3,Sayı-6 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ALGISI VE TARİH ÖĞRETİMİNE PEDAGOJİK YAKLAŞIMLARI İncele
194 2011 /Cilt 3,Sayı-6 DİL BİLİM İLE DİL BİLGİSİ, DİL BİLİMCİ İLE DİL BİLGİCİ KARŞIT GÖSTERGELER MİDİR? İncele
195 2011 /Cilt 3,Sayı-5 XVIII. YÜZYIL ŞÂİRLERİNDEN ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ TEVFÎK EFENDİ HAYATI, SANATI VE ESERİ İncele
196 2011 /Cilt 3,Sayı-5 MUHAMMET BAYRAM HAN ŞİİRLERİNİN VEZİN (ÖLÇÜ) ÖZELLİKLERİ İncele
197 2011 /Cilt 3,Sayı-5 HAMDULLAH HAMDİ’NİN YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİSİ İLE THOMAS MANN’İN YUSUF VE KARDEŞLERİ ROMANININ ANA KARAKTERLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM İncele
198 2011 /Cilt 3,Sayı-5 6-8. SINIFLARDA DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İncele
199 2011 /Cilt 3,Sayı-5 ETİK Mİ? AHLAK MI? MODERNİTE Mİ? MEDENİYET Mİ? (DEĞERLER EĞİTİMİNE SOSYAL PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM) İncele
200 2010 /Cilt 2,Sayı-4 1992’DEN GÜNÜMÜZE YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AFİŞLERİNİN İNCELENMESİ İncele
201 2010 /Cilt 2,Sayı-4 İSLAM HUKUKUNDA CEZAÎ SORUMLULUK VE TAZMİN İLİŞKİSİ İncele
202 2010 /Cilt 2,Sayı-4 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BİLGİ TOPLUMU POLİTİKALARININ EVRİMİ İncele
203 2010 /Cilt 2,Sayı-4 DİYARBEKİR “ENCÜMEN-İ DÂNİŞİ”NİN ÜSTAD ŞAİRİ ÂGÂH VE DEVRİNDEKİ ŞAİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İncele
204 2010 /Cilt 2,Sayı-4 KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ÖZNEL VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ (SOSYAL PSİKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME) İncele
205 2010 /Cilt 2,Sayı-3 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) İncele
206 2010 /Cilt 2,Sayı-3 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINI UYGULAMA AŞAMASINDA YAŞADIĞI ZORLUKLAR İncele
207 2010 /Cilt 2,Sayı-3 OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT VE TOPLUM İncele
208 2010 /Cilt 2,Sayı-3 BİLİNÇ VE DİL İncele
209 2009 /Cilt 1,Sayı-2 DİYARBAKIRLI LEBİB’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİN TERCÜMESİ İncele
210 2009 /Cilt 1,Sayı-2 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ İncele
211 2009 /Cilt 1,Sayı-2 ARTAN SÜPERMARKET REKABETİ KARŞISINDA BAKKALLARIN EKONOMİK VE HUKUKİ DURUMLARI İncele
212 2009 /Cilt 1,Sayı-2 BEŞERİ SERMAYEDE BİR YATIRIM OLARAK SAĞLIK OCAĞI SAYISINDAKİ DEĞİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ İncele
213 2009 /Cilt 1,Sayı-2 KARACAOĞLAN ŞİİRLERİNDE ESTETİK DEĞERLER İncele
214 2009 /Cilt 1,Sayı-2 SANAYİLEŞMEDE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ : ÖRNEK GAP BÖLGESİ İncele
215 2009 /Cilt 1,Sayı-2 KLASİK MATERYALİZM VE POZİTİVİZMİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ VE İLK YANSIMALARI İncele
216 2009 /Cilt 1,Sayı-2 OKUL GÜVENLİĞİ ÜZERİNE TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME İncele
217 2009 /Cilt 1,Sayı-2 KISSADAN HİSSE DİYARBEKİRLİ AHMEDÎ’NİN YÛSUF İLE ZÜLEYHÂ HİKÂYESİ İncele
218 2009 /Cilt 1,Sayı-2 1980'DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE UYGULANAN NEO-LİBERAL İKTİSAT POLİTİKALARI İncele
219 2009 /Cilt 1,Sayı-1 DİYARBAKIRLI SAİD PAŞA DİVANI DİVANDAKİ SADE TÜRKÇE ŞİİRLER VE ŞAİRİN HİKMETLİ BEYİTLERİNE ALİ EMİRİ EFENDİ’NİN YAZDIĞI NAZİRELER İncele
220 2009 /Cilt 1,Sayı-1 TEKNOLOJİNİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNCELEMESİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ALGILAMALARI İncele
221 2009 /Cilt 1,Sayı-1 UYGULAMALI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ PROJELERİNDE ENTEGRASYON YÖNETİMİNİN KULANIMI VE CIGNA VAKASI İncele
222 2009 /Cilt 1,Sayı-1 THE ARGUMENT ON THE RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL PHENOMENON IN THE NOVEL OF RINSER, SÜNDENBOCK İncele
223 2009 /Cilt 1,Sayı-1 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİNİN SAPTANMASI YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İncele
224 2009 /Cilt 1,Sayı-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ VE DİYARBAKIR İncele
225 2009 /Cilt 1,Sayı-1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE MORFOMETRİK ANALİZLER İncele
226 2009 /Cilt 1,Sayı-1 BİR OKUL STRATEJİK PLAN ÖRNEĞİ OLARAK DİYARBAKIR HAMİDİYE SANAYİ MEKTEBİ NİZAMNAMESİ İncele
227 2017 /Cilt 9,Sayı-19 SDL TRADOSSTUDİO YAZILIMI ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ TEKNOLOJİLERİ İNCELEMESİ İncele
228 2017 /Cilt 9,Sayı-19 VİCTOR HUGO’NUN BİR İDAM MAHKÛMUNUN SON GÜNÜ’NDE CEZA SİSTEMİNİN ELEŞTİREL SUNUMU İncele
229 2017 /Cilt 9,Sayı-19 FAY WELDON’IN PRAXIS ADLI ESERİNDE FEMİNİZM ANLAYIŞI İncele
230 2017 /Cilt 9,Sayı-19 EL- MUHÂSİBÎ’YE GÖRE RİYÂ’NIN İNSANIN OLUMSUZ KİŞİLİK YAPILANMASINA ETKİSİ İncele
231 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ŞİİRDE HALKBİLİMİ İZLEKLERİ: CAHİT SITKI TARANCI ÖRNEĞİ İncele
232 2017 /Cilt 9,Sayı-19 İBÂZÎ MÜFESSİR MUHAMMEDB. YUSUF ITFİYYİŞ’İNİŞÂRÎ TEFSİRE YAKLAŞIMI İncele
233 2017 /Cilt 9,Sayı-19 POSTMODERNİZMDE ÇOK SESLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YANILGISI İncele
234 2017 /Cilt 9,Sayı-19 “İHYÂU ULÛMİDDİN” DE ALLAH İNANCI İncele
235 2017 /Cilt 9,Sayı-19 OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI’NDA AÇILAN RÜŞDİYE MEKTEPLERİNİN DURUMU İncele
236 2017 /Cilt 9,Sayı-19 İNSANLAR VE KOZMOSLAR: BOURDİEU SOSYOLOJİSİNE DAİR BİR TASLAK İncele
237 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ERZİNCANLI FÂİK OSMAN VE HÂLİD BEY DESTÂNI İncele
238 2017 /Cilt 9,Sayı-19 İBN 'USEYMÎN'İN TEFSÎRİ BAĞLAMINDA KADER MESELESİ İncele
239 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE VE TÜRK İŞ HUKUKUNDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI DÜZENLEMELERİ İncele
240 2017 /Cilt 9,Sayı-19 1950 GENEL SEÇİMLERİ SÜRECİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE DEMOKRAT PARTİ’NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE TEŞKİLÂTLANMASI İncele
241 2017 /Cilt 9,Sayı-19 GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMLARINDA LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMA PROGRAMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
242 2017 /Cilt 9,Sayı-19 DAĞLIK ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KIRSAL TURİZM: HASAN DAĞI - DİKMEN KÖYÜ ÖRNEĞİ İncele
243 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ İLE DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ İncele
244 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE BAZI PSİKOLOJİK BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER İncele

Makale Gönder