BECERİŞSEL ALAN, ERİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ VE BAZI KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: ERİŞİM (PERFORMANCE), BELLİLENDİRME (ASSESSMENT), ÇIKIN (PORTFOLIO), BELLİK (RUBRIC)
Yazarlar: Vahit BADEMCİ 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder