TEFSİRDE MUHTEVA –METOT İLİŞKİSİ ÜZERİNE KRONOTİPOLOJİK BİR ANALİZ DENEMESİ
Yazarlar: Yunus Emre GÖRDÜK 

Detay Tam Metin : PDF

“İMAM MUSHAF”IN HANGİ MUSHAF OLDUĞUNA DÂİR KRONOLOJİK BİR TETKİK
Yazarlar: Yunus Emre GÖRDÜK 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder