Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime " şiir " (19) • Makale Özetinde

  Said Paşa, Divan, sade Türkçe şiir, nazire, hikmetli beyit

  DİYARBAKIRLI SAİD PAŞA DİVANI DİVANDAKİ SADE TÜRKÇE ŞİİRLER VE ŞAİRİN HİKMETLİ BEYİTLERİNE ALİ EMİRİ EFENDİ’NİN YAZDIĞI NAZİRELER

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Lebib, Farsça şiirler, şikayet teması, transkripsiyonlu metin

  DİYARBAKIRLI LEBİB’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİN TERCÜMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Cahit Sıtkı Tarancı, şiir, öykü, imge, üslûp, tema

  CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE VE ÖYKÜLERİNDE İMGELER, ÜSLÛP VE TEMATİK İLGİLER

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Cemal Süreya, İkinci Yeni, folklor, poetika, şiir

  CEMAL SÜREYA’NIN “FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN” BAŞLIKLI DENEMESİ IŞIĞINDA “YUNUS Kİ SÜTDİŞLERİYLE TÜRKÇENİN” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Murathan Mungan, Poetika, Şiir, Şair

  MURATHAN MUNGAN’IN POETİK GÖRÜŞLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Klasik Türk şiiri, Baba Na’tî, mecmua

  NA’TÎ VE ŞİİRLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Nedîm ve Dîvân’ı, Farsça Şiirleri

  NEDÎM’İN FARSÇA ŞİİRLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Sa‘îd Paşa, Şiir Defteri, Dîvân

  SA‘ÎD PAŞA’NIN BİR ŞİİR DEFTERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  belagat, şiir, klâsik dönem şiiri, mübtezel şiir, hikmetli şiir

  DİYARBAKIRLI SAİT PAŞA’NIN KLÂSİK ŞİİR İLE İLGİLİ TENKİTLERİ VE BU ŞİİRDEN BEĞENDİKLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Süleyman Nazif, şiir dili, stilistik, üslup

  STİLİSTİK AÇIDAN SÜLEYMAN NAZİF ŞİİRİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Necip Fazıl, tarih görüşü, felsefe, şiir

  NECİP FAZIL’DA TARİH VE ŞİİR

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Kur'ân, Tefsir, Şiir, İstişhad, Arapça

  ŞİİRLE İSTİŞHAD YÖNTEMİ AÇISINDAN HALEBÎ'NİN ED-DURRU'L-MESUN ADLI TEFSİRİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm

  İKİNCİ YENİ ŞİİRİ VE POSTMODERNİZM

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Cenâb Şahâbeddin, Immanuel Kant, Temâşâ, Şiir

  CENAB ŞAHÂBEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE KONTEMPLASYON

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Şiir Mecmuası, Klasik Türk Şiiri

  DÜZENLEYENİ BİLİNMEYEN BİR ŞİİR MECMUASI (MARMARA ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KOLEKSİYONU, NO: I0021123)

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Mecmua, Ali Zârî Efendi, şiir, 18. Yüzyıl, Diyarbakır

  18. YÜZYIL DİVAN ŞÂİRİ ZÂRÎ VE ŞİİRLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Dîvân Şiiri, şerh, kasîde, Ferezdak, Nazmîzâde Hüseyin, Ferezdak Şerhi.

  NAZMÎZÂDE HÜSEYİN MURTAZÂ’NIN KASÎDE-İ FEREZDAK ŞERHİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Sabri Esat Şiyavuşgil, şiir tahlili, kelime grubu

  SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL’İN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KELİME GRUPLARI RESİMLER VE BİBLOLAR ŞİİRİNİN TAHLİLİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Mecmua,Manzumeler, Tasavvûfî Şiirler,Türkü, Gazel

  BÂKÎ EFENDİ’YE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEN DÎNÎ-TASAVVÛFÎ MUHTEVALI BİR ŞİİR MECMUASI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder