Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime " Eğitim " (29) • Makale Özetinde

  Bilgelik Yatırımı, Okul öncesi Eğitimi, Gelecekteki Vatandaşımız, Erken Eğitim, Sosyal Hizmetler

  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ VE DİYARBAKIR

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Eğitim, Tutum, Matematik Öğretmen Adayları

  ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Sanayileşme, Kalkınma, Beşeri Sermaye, Eğitim

  SANAYİLEŞMEDE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ : ÖRNEK GAP BÖLGESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  İnsan Hakları, Demokrasi, Müfredat, Eğitim Programı,Sosyal Bilgiler

  CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Yetişkin Eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme, Yetişkin Eğitimi Felsefesi

  YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HEDEF KİTLE

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Yabancı Dil Eğitimi, Almanca Ders Kitabı İncelemesi, Kültürlerarası Yaklaşım

  “PASSWORT DEUTSCH 1” ADLI ALMANCA DERS KİTABININ KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, taşra, Diyarbakır, maarif, öğretmen eğitimi

  DİYARBEKİR DARÜLMUALLİMİNİ’NİN TARİHÇESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Eğitim Felsefeleri, Köy Enstitüleri, Esasicilik, Daimicilik, Pragmatizm, Politeknik Eğitim

  EĞİTİM FELSEFELERİ AÇISINDAN KÖY ENSTİTÜLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Okul Öncesi, Öğretmen Adayı, Drama Eğitimi

  OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA EĞİTİMİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Eğil, maarif, eğitim, rüşdiye

  EĞİL RÜŞDİYE MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ VE EĞİTİM KADROSU

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Dil, Edinim, İçerik, Kültür, Eğitim

  İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ROMANLARIN ROLÜ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Sosyal ağlar, Facebook, eğitim, öğretmen adayı

  SOSYAL AĞLARIN BENİMSENMESİ VE EĞİTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim

  ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞGTİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ( DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  çeviri eğitimi, obm, çeviri yazılımı, ortaöğretim

  DİLLER İÇİN ORTAK BAŞVURU METNİ (OBM) ÇERÇEVESİNDE WEB 2.0 TABANLI ÇEVİRGİ YAZILIMLARININ ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Taşımalı Eğitim, İlköğretim, Değerlendirme

  BİRECİK’TE TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Ibıray Altınsarin, Kazak Aydınlanması, Modern Eğitim, Kazakistan, RuslaĢtırma, HıristiyanlaĢtırma

  IBIRAY ALTINSARİN VE KAZAK TÜRKLERİNDE MİLLİ AYDINLANMA

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Üniversite eğitimi, üniversite gençliği, siyasal davranış, Kamu Yönetimi Bölümü, Harran Üniversitesi

  ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SÜRECİNİN SİYASAL DAVRANIŞA ETKİSİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Kaliteli Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Roman, Ahmet Midhat Efendi, Diplomalı Kız

  KALİTELİ EĞİTİM, EDEBİYAT, FELSEFE VE BİR ROMAN: DİPLOMALI KIZ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, II. Abdülhamid, kız rüşdiyeleri, eğitim-öğretim, müfredat

  II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE KIZ RÜŞDİYE MEKTEPLERİ MÜFREDAT (ÖĞRETİM) PROGRAMLARI VE KIZLARIN EĞİTİMİNE KATKISI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Apartheid, Kurumsal Irkçılık, Irkçı Yasalar, Bantu Eğitimi, Nadine Gordimer

  NADİNE GORDİMER’IN ROMANLARINDA KURUMSAL IRKÇILIĞIN YANSIMALARI: APARTHEİDİN SANATSAL BİR OKUMASI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, Bozok, Yozgat, Eğitim, Rüşdiye

  OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI’NDA AÇILAN RÜŞDİYE MEKTEPLERİNİN DURUMU

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Lokman sûresi, Din Eğitimi, Eğitimin hedefleri, Sâlih insan

  DİN EĞİTİMİNİN GAYELERİ AÇISINDAN LOKMAN SÛRESİNİN TAHLİLİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  TBMM, Eğitim, Millî Eğitim, Muallim, Tedrisat-ı İbtidaiye Kanunu

  MİLLİ MÜCADELEDE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ KURMA TARTIŞMALARI VE TEVHİD-İ TEDRİSAT’A GİDİŞ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Eğitim, Değerler Eğitimi, Kıssa-i Seyyid Cüneyd ve Reşîde-i Arab, Klâsik Hikâye, XVI. yüzyıl.

  DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜNDEN KLÂSİK HİKÂYELERİMİZİN ÖNEMİ: KISSA-İ SEYYİD CÜNEYD VE REŞÎDE-İ ARAB ÖRNEĞİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Cizre, mülki yönetim, eğitim, nüfus.

  19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA CİZRE KAZÂSI’NIN İDÂRİ, DEMOGRAFİK VE EĞİTİM DURUMU

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  AB’de hukuk reformu, Almanya ve İngiltere’de hukuk eğitimi,Hukuk eğitimi, Türkiye’de hukuk eğitiminin sorunları ve çözüm önerileri

  AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Köy Enstitüleri, Toplumsal Cinsiyet Analizi, Kızların Eğitimi, Karma Eğitim, Eğitim Programları

  KÖY ENSTİTÜLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN ANALİZİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, Ayaş, Eğitim, Rüşdiye

  AYAŞ RÜŞDİYE MEKTEBİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Yetişkin Eğitimi,Karşılaştırma, Singapur, Finlandiya, Japonya, Türkiye

  PISA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÜLKELERDE (SİNGAPUR, FİNLANDİYA VE JAPONYA) YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder