Aranan Kelime " Ekonomik Büyüme " (3) • Makale Özetinde

  birim kök, ekonomik büyüme, fiziksel sermaye, sağlık göstergesi formunda beşeri sermaye, fiziksel ve beşeri sermaye arasındaki tamamlayıcılık ve Granger nedensellik

  BEŞERİ SERMAYEDE BİR YATIRIM OLARAK SAĞLIK OCAĞI SAYISINDAKİ DEĞİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, ADF Birim Kök Testi, VAR Analizi

  SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Turizm Gelirleri, Ekonomik Büyüme, Bootstrap Nedensellik Testi, Tarafsızlık Hipotezi

  TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN BOOTSTRAP NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder