Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime " Kavram " (3) • Makale Özetinde

  Maddenin Tanecikli Yapısı, Maddenin DeğiĢimi, Kavram Yanılgısı

  MADDENİN TANECİKLİ YAPISIYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Tarih, Kavram, Îlâf, Sözleşme, Anlama

  KUR’ÂN KAVRAMLARININ ÇEVİRİSİ BAĞLAMINDA İSLAM ÖNCESİNİ BİLMENİN ÖNEMİ: “ÎLÂF” ÖRNEĞİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Kur’an, Kuddûs, Kavram, Esma-i Hüsna, Mukaddes, Semantik

  KUR’AN’DA KUDDÛS KAVRAMI VE KÂİNATTAKİ TECELLİLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder