Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime " Mecmûa " (2) • Makale Özetinde

  Hâverî, Hâverî Dîvânçesi, klasik Türk edebiyatı, gazel, mecmûa, Fahri Bilge

  HÂVERÎ (Ö. 1565) VE DÎVÂNÇESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Türk Edebiyatı, Mecmûa, İlâhî, İlâhî Mecmûası

  MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder