Aranan Kelime " edebiyat " (11)  • Makale Özetinde

    Moğol İmparatorluğu, Doğu Edebiyatı, Azeri Edebiyatı, Muhammet Bayram Han, aruz vezni, kafiye

    MUHAMMET BAYRAM HAN ŞİİRLERİNİN VEZİN (ÖLÇÜ) ÖZELLİKLERİ

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Ara Nesil, Türk edebiyatı, devir, nesil

    TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Klasik Rus edebiyatı, Başkortlar, Başkortostan, Lev Tolstoy, Dmitriy Mamin-Sibiryak

    LEV TOLSTOY VE DMİTRİY MAMİN-SİBİRYAK’IN ESERLERİNDE BAŞKORTOSTAN VE BAŞKORTLAR TEMASI

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Diliçi çeviri, edebiyat, Türk edebiyatı

    TARTIŞMALI YÖNLERİ İLE DİLİÇİ ÇEVİRİ KAVRAMI

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmȗası, mecmua, Alî Emîrî Efendi, Said Paşa, Süleyman Nazîf

    OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMÛASI’NDA SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZÎF’İN İZLERİ

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    İnsan, Mekan, Edebiyat, Sanat, Diyarbakır, Alî Emîrî Efendi, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Esma Ocak

    SIRADIŞI YÖNLERİYLE DİYARBAKIR'IN BİRKAÇ ZİRVE ŞAHSİYETİ

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Hâverî, Hâverî Dîvânçesi, klasik Türk edebiyatı, gazel, mecmûa, Fahri Bilge

    HÂVERÎ (Ö. 1565) VE DÎVÂNÇESİ

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Kaliteli Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Roman, Ahmet Midhat Efendi, Diplomalı Kız

    KALİTELİ EĞİTİM, EDEBİYAT, FELSEFE VE BİR ROMAN: DİPLOMALI KIZ

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Filistin Edebiyatı, Gassân Kenefânî, Kısa Öykü, Ardu’l-Burtukâli’l-Hazîn

    GASSÂN KENEFÂNÎ’NİN ARDU’L-BURTUKÂLİ’L-HAZÎN ADLI ÖYKÜSÜ

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Türk Edebiyatı, Mecmûa, İlâhî, İlâhî Mecmûası

    MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


  • Makale Özetinde

    Köfte Yağmuru, Yedi Ölümcül Günah, Sinema, Edebiyat, Roman

    KÖFTE YAĞMURU ADLI ANİMASYON FİLMDE YEDİ BÜYÜK/ÖLÜMCÜL GÜNAH

    Özet Tam Metin

    Tam Metin İndirilme 0

    Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder