Aranan Kelime " muhteva " (4) • Makale Özetinde

  Nergisî, Türkçe, mecmû‟a, gazel, yapı, muhteva

  ŞİİR MECMÛALARINDA NERGİSÎ’NİN TÜRKÇE GAZELLERİ VE BU GAZELLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  tefsir, muhteva, metot, kronotipolojik analiz,ilişki

  TEFSİRDE MUHTEVA –METOT İLİŞKİSİ ÜZERİNE KRONOTİPOLOJİK BİR ANALİZ DENEMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Said Paşa, Mir’âtü’l-İber, tarih, tarih yazıcılığı, mukaddime, muhteva

  SAİD PAŞA’NIN MİR’ÂTÜ’L-İBER ADLI ESERİ ÜZERİNE

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  metin, metin neşri, bağlam, mana, muhteva

  KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN NEŞRİNİN NEŞRİ ÜZERİNE NEDENSEL BİR YAKLAŞIM

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder