Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
PROF.DR. KEMAL TİMUR- DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ

Editör Yardımcısı
ARŞ. GÖR. ABDULHAKİM TUĞLUK-ARŞ. GÖR. FEYZA İSLAMOĞLU

ONLİNE / DİYARBAKIR  20.10.2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Yusuf YAGIR  
Peygamber Kıssalarını Risale-i Nur Bakış Açısıyla Yeniden Okumak Ss, 1-15
Reading The Stories Of The Prophet Again By View Of The Risale-i Nur

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan Dereko  
VON WRIGHT’TA AÇIKLAMA VE ANLAMA Ss, 16-41
VON WRIGHT ON EXPLANATION AND UNDERSTANDING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TANYILDIZ  
NEDÎM’İN FARSÇA ŞİİRLERİ Ss, 42-63
PERSIAN POEMS OF NEDIM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan TERKEŞLİ  
EMNİYET ÖRGÜTÜNDE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN ANALİZİ VE POLNET FORUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 64-85
The Analysis of Social Networking Sites and Evaluation of The PolNet Forum in the Turkish National Police

Özet | Abstract | Tam Metin |

HATİP YILDIZ Gülşen İSTEK  
TARÎKU’L- EDEB’E GÖRE SIBYAN MEKTEBLERİNDE (İLKOKUL) ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE BENZER İÇERİKLİ BAZI ESERLERLE MUKAYESESİ Ss, 86-99
BY TARİKUL- ADAB IN PRİMARY SCHOOL (ELEMENTARY SCHOOL) TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP WITH COMPARISON OF SOME SIMILAR TRACE (WORK) CONTENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

ABDULKADİR BİLEN Mustafa KARABULUT  
BANKACILIKTA RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI FİNANS MÜHENDİSLİĞİ ARAÇLARI Ss, 100-111
financial engineering instruments for hedging banking

Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET İLİ  
İNGİLİZCE DEYİMLERİN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Ss, 112-128
COMMON PROBLEMS IN TRANSLATION OF ENGLISH IDIOMS INTO TURKISH AND SOLUTIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhakim TUĞLUK  
TÜRK EDEBİYATI’NDA ‘MELÂL’E ÂŞİNA’ BİR ÖN SÖZ ÖRNEĞİ: İSAK FERERA’NIN “ÂŞİNA SESLER MUKADDİMESİ” Ss, 129-138
A SAMPLE OF FOREWORD ‘FAMILIAR WITH TEDIUM’ IN TURKISH LITERATURE: ISAK FERERA’S “PRELIMINARY OF ÂŞİNA SESLER”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  SOBİAD'DA TARANIYORUZ

  Dergimiz SOBİAD indeksinde taranmaya başlamıştır.

   


  DİZİNLEME

  Research Bible

   

   

   Adres :Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122488571 / 8302 Faks :04122488572
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri