Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof. Dr. Kemal TİMUR

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ

DİYARBAKIR  16.04.2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYunus Emre GÖRDÜK  
TEFSİRDE MUHTEVA - METOT İLİŞKİSİ Ss, 1-35
The Relationship of the Method and the Contents In (Qur’an Interpretation) Tafsir

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil TUĞLUK  
NA'TÎ VE ŞİİRLERİ Ss, 36-54
NA'TÎ AND HIS POEMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Burak Buluttekin  
THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM ISTANBUL AHKÂM REGISTERS IN THE EIGHTEENTH-CENTURY (1757-1760) Ss, 55-89
İSTANBUL AHKÂM DEFTERLERİ’NE GÖRE 18.YÜZYILDA İSTANBUL’DAKİ TARIMIN TASNİFİ (1757-1760)

Özet | Abstract | Tam Metin |

HAYREDDİN KIZIL  
MECUSİ DÜNYA GÖRÜŞÜ VE İNSANIN KONUMU Ss, 90-112
MADJUSÎ WORLDVIEW AND LOCATION OFHUMAN IN THE RELIGION

Özet | Abstract | Tam Metin |

BURHAN BARAN  
KÖYCEĞİZ AĞZI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 113-133
A STUDY ABOUT KÖYCEĞİZ DİALECT

Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET KARACA  
KÜRESEL DÜNYADA KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM VE DEĞİŞEN MEDYANIN ROLÜ Ss, 134-157
Intercultural Communication And The Role Of Changing Media İn The Global World

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza İSLAMOĞLU  
TARTIŞMALI YÖNLERİ İLE DİLİÇİ ÇEVİRİ KAVRAMI Ss, 158-173
NOTION OF INTRALINGUAL TRANSLATION WITH ITS PROBLEMATIC ASPECTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif KIVRAK Mikail Kaya  
Poliste Algı Yönetimi Ss, 174-193
Police Perception Management

Özet | Abstract | Tam Metin |

KASIM TATLILIOĞLU İsmail KÜÇÜKKÖSE  
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET: NEDENLERİ, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ Ss, 194-209
THE VIOLENCE AGAINST THE WOMEN IN TURKEY: THE REASONS, PROTECTIONS, PREVENTION AND INTERVENTION SERVICES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz CEYLAN  
YENİ BİR KİMLİK HAREKETİ: ANADOLU ALEVİLİĞİ Ss, 210-226
A NEW İDENTİTY ACTİVİTY: ANATOLİAN ALEVİSM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulsamet ÖZMEN  
Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye Yazdığı Zeyillerde Yararlandığı Kaynaklar Ss, 227-239
Sources Used in Addendum Written by Nâbî to Siyer-i Veysî

Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZKAN CİĞA  
ŞEYH GÂLİB’İN KASİDE VE GAZELLERİNDE REDİF KULLANIM ANALİZİ Ss, 240-256
ŞEYH GÂLİB’S QASİDE AND GHAZAL’S REDIF USAGE ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim SOMUNCU  
ANKARA ROMANINA YÖNELİK BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ: BİLGİ-İKTİDAR-İDEOLOJİ Ss, 257-279
A DISCOURSE ANALYSIS ON ANKARA NOVEL: KNOWLEDGE-POTENCY-IDEOLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |

OSMAN ORAL  
AKÂİD VE KELÂM İLMİ AÇISINDAN İMÂNIN KISIMLARI, DERECESİ VE RÜKÜNLERİ Ss, 280-293
Beliefs and Science of Kalam Terms PART OF FAITH, DEGREES AND CONDITIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Önen  
TABERÎ'NİN CAMİU'L-BEYAN ADLI ESERİNDE FIKHİ KONULAR Ss, 294-305
FIQHİ TOPİCS IN TABERÎ'S BOOK: CAMİ AL BEYAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan KARAKAŞ Esma KARAKAŞ  
HANLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI MARDİN, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İL MERKEZLERİNDEKİ HANLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 306-322
INCORPORATİNG KHANS (PUBLİC HOUSE) İNTO TOURİSM, A STUDY ON KHANS İN CİTY CENTER OF DİYARBAKIR, MARDİN AND ŞANLIURFA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Çağlayan  
RUSYA’DA KÜRT TARİHİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜ’NÜN ARAŞTIRILMASI Ss, 323-332
THE INVESTIGATION OF KURDISH HISTORY, LITERATURE AND CULTURE IN RUSSIA

Özet | Abstract | Tam Metin |

OKTAY BOZAN  
OSMANLI DÖNEMİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİNİN DİYARBAKIR VİLAYETİ’NE GELİŞİ VE FAALİYETLERİ Ss, 333-361
THE ADVENT AND ACTIVITIES OF AMERICAN MISSIONARIES TO DIYARBAKIR PROVINCE IN THE OTTOMAN ERA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Demirhan Nazım Kartal  
Kırsal Alanlara Yerel Hizmetlerin Götürülmesi ve Kent Belediyeciliğinden Alan Belediyeciliğine Geçiş: Bir Model Önerisi Ss, 362-380
The Delivery of LocaL Services to Rural Areas and Transition from Urban Municipalism to Area Municipalism: A Suggested Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

SONGÜL DEMİREL  
KAMU PERSONELİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ Ss, 381-397
Social Security of Civil Servants

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Mil  
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAKİ SİBER GÜVENLİK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 398-416
EXAMINING AND EVALUATING OF PRACTICES CYBER SECURITY MANAGEMENT IN SOCIAL SECURITY INSTITUTION

Özet | Abstract | Tam Metin |

CAHİT AYDEMİR Seniha BAYLAN  
SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 417-435
HEALTH EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: A CASE STUDY FOR TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Enver KAPAĞAN  
IBIRAY ALTINSARİN VE KAZAK TÜRKLERİNDE MİLLİ AYDINLANMA Ss, 436-449
ENLIGHTENMENT IN NATIONALIST KAZAKH TURKS AND IBIRAY ALTINSARİN

Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH ÖZBAY KERİM BAYRAM  
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ: YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNDE UYGULAMALAR Ss, 450-470
ANALYSIS OF INFORMAL ECONOMY IN TURKEY IN TERMS OF ECONOMIC SOCIOLOGY: FRESH FRUITS AND VEGETABLES WHOLESALERS APPLICATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Vahap ULUÇ  
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SÜRECİNİN SİYASAL DAVRANIŞA ETKİSİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİNDE Ss, 471-483
EFFECTS OF UNIVERSITY EDUCATION PROCESS ON POLITICAL BEHAVIOR AN EXAMPLE AMONG STUDENTS SAMPLE DRAWN FROM: HARRAN UNIVERSITY – FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – PUBLIC ADMINISTRATION DEPARTMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ROLAND BARTHES’IN DİLİN ÇALIŞMA SESİ ADLI ESERİ Ss, 484-491
About Roland Barthes' The Rustle of Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  YENİ (ÖDEME BİLGİLERİ)

  YENİ YAYIN POLİTİKASI GEREĞİ  DERGİMİZE GÖNDERİLECEK OLAN HER YAZI SAHİBİNDEN HAKEMLERE ÖDENMEK ÜZERE 130 TL TALEP EDİLECEKTİR. ALINAN ÖDEMELER MAKALELERİ DEĞERLENDİREN HAKEMLERE ÖDENECEKTİR. YAZI SAHİPLERİNİN SİSTEME YÜKLEME YAPTIKTAN EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ SONRASINDA AŞAĞIDA BİLGİLERİ YAZILI OLAN HESABA EFT VEYA HAVALE YOLU İLE ÖDEME YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. ALINACAK OLAN ÜCRET HAKEMLERE ÖDENECEĞİNDEN YAZI SAHİPLERİNE HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

  HESAP ADI: DİCLE ÜNV SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  ŞUBE BİLGİLERİ    :  VAKIFBANK 527 NOLU DİCLE ÜNİVERSİTESİ BAĞLI ŞUBE

  IBAN NO                :  TR 39 0001 5001 5800 7302 7673 33

  HESAP NO             :   00158007302767333


  DİZİNLEME

  Research Bible

   

   

   


  MAKALE KAYIT

  SAYIN YAZAR;

   MAKALELERİNİZİ SİSTEME YÜKLEME ESNASINDA

  WORD DOSYANIZIN İSMİNİ UZUN OLARAK KAYDETMEYİNİZ.

  SİSTEM KAYIT SIRASINDA DOSYANIZA NUMARA VERMEKTEDİR.

  KAYIT VE GÜNCELLEMELER ESNASINDA UZUN İSİMLİ

  WORD DOSYALARI SİSTEME YÜKLENEMEMEKTEDİR.

   Adres :Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122488571 / 8302 Faks :04122488572
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri