Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSon SayıEditör
Doç.Dr.İdris KADIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

www.e-dusbed.com  KASIM-2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTamer KUTLUCA Kemal ÖZGEN  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1-21
AN INVESTIGATION OF PRIMARY MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHERS’ VIEWS TOWARDS MATHEMATICAL LITERACY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahfuz ZARİÇ  
CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİR VE ÖYKÜLERİNDE İMAJLAR, ÜSLÛP VE TEMATİK İLGİLER Ss, 22-39
IMAGINATIVE, STYLISTIC AND THEMATIC RELATIONS BETWEEN THE POEMS AND THE STORIES OF CAHİT SITKI TARANCI
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif SALDANLı  
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ: 2006-2011 YILLARI ARASI RASYO ANALİZİ Ss, 40-52
AN OVERVIEW OF TURKİSH BANKING SECTOR : RATIO ANALYSIS BETWEEN 2006-2011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Şahin  
İSTATİKSEL PROSES KONTROLÜNDE KONTROL GRAFİKLERİNİN KULLANIMI VE TEKSTİL SANAYİNDE BİR UYGULAMA Ss, 53-75
USING CONTROL GRAPHICS IN STATISTICAL PROCESS CONTROL AND AN APPLICATION IN TEXTILE INDUSTRY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Tahir Öncü  
TÜRK MUHAKEME İLETİŞİMİNDE HUKUK DİLİ VE ÖNEMİ Ss, 76-89
THE IMPORTANCE OF LEGAL LANGUAGE IN TURKISH JUDGMENT COMMUNICATION
Özet | Abstract | Tam Metin |

rasim tösten İBRAHİM ÇENBERLİTAŞ, KADİR GÖKOĞLAN  
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA ANALİZİ VE DİYARBAKIR EKONOMİSİNE KATKISI Ss, 90-114
The Expenditure Analysis for the Students of Dicle University and its Contribution to the Economy of Diyarbakır
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tarkan Yazıcı Öğr. Gör. Tarkan YAZICI, Özlem DEMİROĞLU.  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA EĞİTİMİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (DİCLE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEĞİ) Ss, 115-141
IDENTIFICATION OF PRE-SCHOOL PRE-SERVICE TEACHERS’ PROFICIENCY LEVELS OF DRAMA EDUCATION (A CASE FOR PRE-SCHOOL TEACHING DEPARTMENT AT DICLE UNIVERSITY)
Özet | Abstract | Tam Metin |

HATİP YILDIZ  
EĞİL RÜŞDİYE MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ Ss, 142-161
A Brief History of the School of Eğil Rushdiyyeh
Özet | Abstract | Tam Metin |

AZAMAT AKBAROV Almasa Mulalic, Azamat Akbarov  
İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ROMANLARIN ROLÜ Ss, 162-168
THE ROLE OF NOVELS IN TEACHING ENGLISH
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÖZGÜR  
SOSYAL AĞLARIN BENİMSENMESİ ve EĞİTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 169-182
INVESTIGATION THE RELATIONSHIP BETWEEN ADOPTION AND USE OF SOCIAL NETWORKS IN EDUCATIONAL CONTEXT IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ulusan  
POVEST VREMENNIH LET (GEÇMİŞ YILLARIN HİKÂYESİ) TARİHTEKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 183-204
POVEST’ VREMENNYKH LET’ (TALE OF BYGONE YEARS): İMPORTANCE AND PLACE İN HİSTORY
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KULAÇ Serhan Çalhan- Pamukkale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Doktora Öğrencisi  
TÜRKİYE’NİN YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ BURS POLİTİKASI: POLİTİKA SÜREÇ ANALİZİ Ss, 205-225
OVERSEAS POSTGRADUATE SCHOLARSHIP POLICY OF TURKEY: POLICY PROCESS MODEL
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Erkuş Ahmet Akcan  
FİNANSAL KRİZ GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE BİR ARAŞTIRMA Ss, 226-241
FINANCIAL CRISIS FAIR-VALUE ACCOUNTING
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM Doç.Dr. Fatma Özmen, Yrd.Doç.Dr. Erol Koçoğlu, Yrd.Doç.Dr. Çetin Tan, Doç.Dr. Mehmet Doğru, Arş.Gör. Mehmet Demirkol  
ÖĞRETMEN YETİŞTİREN FAKÜLTELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 242-258
THE OPINIONS OF STUDENTS ABOUT THE CONTENT KNOWLEDGE COMPETENCES OF LECTURERS AT THE TEACHER TRAINING FACULTIES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz KAZIM YOLDAŞ  
DOĞAL AFETLERİN KLASİK TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASINA BİR ÖRNEK: SÂBİR PÂRSÂ DİVANI’NDA DEPREM İLE İLGİLİ DÖRT TARİH MANZUMESİ Ss, 259-265
AN EXAMPLE OF REFLECTION OF NATURAL DISASTERS ON CLASSICAL TURKISH POETRY: FOUR HISTORICAL POEMS ON EARTHQUAKE IN SÂBİR PÂRSÂ’S DİVAN
Özet | Abstract | Tam Metin |

rasim tösten H. FAZLI ERGÜL, SÜMEYYE SAYGIN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 266-285
İNVESTİGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' EXHAUSTION LEVELS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DİZİNLEME

   

  Research Bible

   

   

   


  MAKALE KAYIT

  SAYIN YAZAR;

   MAKALELERİNİZİ SİSTEME YÜKLEME ESNASINDA

  WORD DOSYANIZIN İSMİNİ UZUN OLARAK KAYDETMEYİNİZ.

  SİSTEM KAYIT SIRASINDA DOSYANIZA NUMARA VERMEKTEDİR.

  KAYIT VE GÜNCELLEMELER ESNASINDA UZUN İSİMLİ

  WORD DOSYALARI SİSTEME YÜKLENEMEMEKTEDİR.

   Adres :Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122488571 / 8302 Faks :04122488572
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri