Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof. Dr. Kemal TİMUR, Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ, Dr. Abdulhakim TUĞLUK

Editör Yardımcısı


DİYARBAKIR  31.10.2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Uğurlu ARSLAN  
BİR NÂŞİR OLARAK ALİ EMÎRÎ EFENDİ VE GAZETE KASÎDESİ Ss, 1-14
ALÎ EMÎRÎ EFENDI AS A PUBLISHER AND HIS GAZETE ODE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÖRDÜK  
“İMAM MUSHAF”IN HANGİ MUSHAF OLDUĞUNA DÂİR KRONOLOJİK BİR TETKİK Ss, 15-37
A CHRONOLOGICAL RESEARCH ON THE QUESTION OF “WHICH MUSHAF IS IMAM MUSHAF?”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet KOÇAK Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ  
Schwierigkeiten der deutschen grammatikalisierten Ausdrucksweisen für türkischsprachige DaF-Lerner Ss, 38-50
TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALMANCA ÖĞRENİRKEN DİLBİLGİSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

VELİ ABA  
HADİS BİLİMİNE LİTERAL BİR KATKI: HATÎB EL-BAĞDÂDÎ’NİN ‘EN-NEHY AN SAVM-İ YEVM-İ ŞEK’ ADLI KAYIP ESERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE Ss, 51-71
A LITERAL CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OF HADİTH: THE DETERMINATION ON AL-KHATİB AL-BAGHDADİ'S LOST BOOK ‘EN-NEHY AN SAVM-İ YEVM-İ ŞEK’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volha KORBUT SALMAN  
SAMUEL BECKETT’İN "OYUN SONU" ADLI TİYATRO OYUNUNDA ‘VAROLUŞUN PATINI’ ‘ÖLÜM MATININ’ YERİNE KOYMAK Ss, 72-84
SUBSTITUTING THE ‘CHECKMATE OF DEATH’ BY THE ‘STALEMATE OF EXISTENCE’ IN SAMUEL BECKETT’S PLAY "ENDGAME"

Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZKAN CİĞA .  
MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI Ss, 85-102
NUMBER 1626 CHANT MAGAZINE IN MEVLANA MUSEUM LIBRARY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KORKMAZ  
CENAB ŞAHÂBEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE KONTEMPLASYON Ss, 103-114
CONTEMPLATION IN CENAB ŞAHÂBEDDİN’S POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

HATİP YILDIZ  
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE KIZ RÜŞDİYE MEKTEPLERİ MÜFREDAT (ÖĞRETİM) PROGRAMLARI VE KADIN EĞİTİMİNE KATKISI Ss, 114-135
THE CURRICULUM OF THE RUSHDIYE (SECONDARY) SCHOOLS IN THE PERIOD OF II. ABDULHAMID AND WOMEN'S CONTRIBUTION TO EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Akbakay Bahar BURTAN DOĞAN  
TÜRKİYE'DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN UYGULANMASI Ss, 136-155
IMPLEMENTATION OF INFLATION TARGETING STRATEGY IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

RİFAT YILDIZ  
İBNÜ’L-KÂSIM’IN ENDÜLÜS MÂLİKÎ FIKIH EKOLÜNE ETKİSİ Ss, 156-171
EFFECT OF İBNU’L KÂSIM TO THE ISLAMIC LAW ECOLE THAT IS DISPONSER OF ANDALUSIA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜRLEK  
ÇOKANLAMLI SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 172-180
AN ASESSEMNT ON POLYSEMIC LEXEMES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan ŞAHİN  
KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR Ss, 181-188
THE MUNŞAAT’S AS A GUIDING BOOK FOR CLERKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah İNCE  
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN Ss, 189-215
THE DAILY LIFE AND RELIGION IN THE DISTRICT OF EAST KARADENİZ

Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Abdulbasit SEZER  
ULAK FİLMİNDE HALK BİLİMİ İZLEKLERİ Ss, 216-220
FOLKLORE THEMES in THE MOVİE of ULAK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin YAVUZ Arş.Gör. Turgut KARABULUT  
MARKOV ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 221-235
DETERMINATION OF THE PREFERENCES THE UNIVERSITY STUDENTS ON CELL PHONE BRANDS VIA MARKOV ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin KIZILTAŞ  
NADİNE GORDİMER’IN ROMANLARINDA KURUMSAL IRKÇILIĞIN YANSIMALARI: APARTHEİDİN SANATSAL BİR OKUMASI Ss, 236-246
THE REFLECTIONS OF INSTITUTIONAL RACISM IN NADINE GORDIMER’S NOVELS: A LITERARY READING OF APARTHEID

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zülfi CENNET  
ŞERÎF EL-MURTAZÂ’YA GÖRE KUR’ÂN’IN İ‘CÂZ YÖNÜ: SARFE Ss, 247-255
ACCORDING TO SHAREF AL-MORTAZA THE I'JAZ ASPECT OF THE QUR'AN: SARFE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saniye KÖKER  
EDEBİYAT-SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KÖFTE YAĞMURU ANİMASYON FİLMDE YEDİ BÜYÜK/ÖLÜMCÜL GÜNAH Ss, 256-271
THE SEVEN DEADLY SİNS İN CLOUDY WİTH A CHANCE OF THE RELATİON BETWEEN LİTERATURE AND CİNEMA

Özet | Abstract | Tam Metin |

AHMET ÇELİK  
KUR’AN’DA KUDDÛS KAVRAMI VE KÂİNATTAKİ TECELLİLERİ Ss, 272-289
THE CONCEPT OF KUDDUS IN THE QUR’AN AND ITS TRANSFİGURATİON IN THE UNİVERSE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122488571 / 8302 Faks :04122488572
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri