Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
DOÇ. DR. KEMAL TİMUR

Editör Yardımcısı
DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ

DİYARBAKIR  NİSAN 2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMahfuz ZARİÇ  
CEMAL SÜREYA’NIN “FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN” BAŞLIKLI DENEMESİ IŞIĞINDA “YUNUS Kİ SÜTDİŞLERİYLE TÜRKÇENİN” ADLI ŞİİRİ Ss, 1-14
CEMAL SÜREYA’S POEM NAMED “YUNUS KI SÜTDIŞLERIYLE TÜRKÇENIN” IN THE LIGHT OF HIS ARTICLE “FOLKLOR ŞIIRE DÜŞMAN”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Pancar Aydın Öğrendik  
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA SOSYAL HAYAT Ss, 15-31
SOCIAL LIFE IN DIYARBAKIRDURING DEMOKRATIC PARTY PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

E.Yasemin Bozdağlıoğlu Umut Evlimoğlu  
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TARİHSEL SÜREÇTE GÖSTERDİĞİ GELİŞİM: HUKUKSAL VE EKONOMİK YANSIMALARI Ss, 32-52
DEVELOPMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LEGAL AND ECONOMIC REFLECTIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal TİMUR  
MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN GÖZÜYLE MEHMET AKİF Ss, 53-78
MEHMET AKİF IN THE SIGHT OF MİTHAT CEMAL KUNTAY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan KARAKAŞ  
İŞLETMELERDE PERSONELİ GÜÇLÜ KILMA YOLLARINDAN PERSONEL GÜÇLENDİRME Ss, 79-105
EMPOWERMENT WAYS IN BUSINESSES: EMPLOYEE EMPOWERMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

OKTAY BOZAN  
EMEVİLER DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN-HAZAR İLİŞKİLERİ Ss, 106-127
MUSLIM-KHAZAR RELATIONS IN UMAYYAD PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz Kaya Mikail Söylemez  
ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Ss, 128-148
DETERMINING TEACHERS PERSEPTION’S ABOUT MULTICULTURALIZM AND MULTICULTURAL EDUCATION: (DİYARBAKIR’S EXAMPLE)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman COŞKUN  
DİLLER İÇİN ORTAK BAŞVURU METNİ (OBM) ÇERÇEVESİNDE WEB 2.0 TABANLI ÇEVİRİ YAZILIMLARININ ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI Ss, 149-155
UTILIZATION OF TRANSLATIONSOFTWARE WEB 2.0 IN TRANSLATIONACTIVITIES OF FRENCHCOURSEBASED ON COMMONEUROPEAN FRAMEWORKOF REFERENCEFORLANGUAGES(CEFR)IN SECONDARYEDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şengül Kocaman  
VUE D'ENSEMBLE DU THÉÂTRE D’ADAMOV (ADAMOV TİYATROSUNA GENEL BİR BAKIŞ Ss, 156-164
AN OVERVIEW OF ADAMOV THEATRE

Özet | Abstract | Tam Metin |

DAVUT IŞIKDOĞAN  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 165-181
RELIGION CULTURE AND MORAL KNOVLEDGE TEACHERS VIEWS FOR EVALUATION METHODS OF CONSTRUCTIVIST

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Önen  
YEDİ HARF VE KIRAATIN KESİŞTİĞİ VE AYRILDIĞI NOKTALAR Ss, 182-193
POINTS LEAVING AND CROSSING OF AL-AHRUFU'S-SEB'A AND QIRAAT

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan KAYA Ömer Uğurlu  
ULUSÖTESİ MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA AVRUPA KÜRT DİASPORASI Ss, 194-210
TRANSNATIONALISM IN CONTEXT: THE KURDISH DIASPORA IN EUROPE

Özet | Abstract | Tam Metin |

MUSTAFA CİNOĞLU Metin Öztürk-Harun Demir  
BİRECİK’TE TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 211-229
Evaluation of Bussed Education Practices at Birecik

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyuza Şanlı  
L.TOLSTOY VE D.MAMİN-SİBİRYAK’IN ESERLERİNDE BAŞKORTOSTAN VE BAŞKORTLAR TEMASI Ss, 230-238
THE THEME OF BAHKİR PEOPLE AND BASHKORTOSTAN İN WORKS OF L.TOLSTOY AND D.MAMİN-SİBİRYAK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  NİSAN 2014 SAYISI

  DERGİMİZİN 2014 NİSAN SAYISI YAYINLANMIŞTIR


  DİZİNLEME

  Research Bible

   

   

   


  MAKALE KAYIT

  SAYIN YAZAR;

   MAKALELERİNİZİ SİSTEME YÜKLEME ESNASINDA

  WORD DOSYANIZIN İSMİNİ UZUN OLARAK KAYDETMEYİNİZ.

  SİSTEM KAYIT SIRASINDA DOSYANIZA NUMARA VERMEKTEDİR.

  KAYIT VE GÜNCELLEMELER ESNASINDA UZUN İSİMLİ

  WORD DOSYALARI SİSTEME YÜKLENEMEMEKTEDİR.

   Adres :Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122488571 / 8302 Faks :04122488572
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri