Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof. Dr. Kemal TİMUR

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ

DİYARBAKIR  28.11.2014

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBAHİR SELÇUK  
ŞİİR MECMUALARINDA NERGİSÎ’NİN TÜRKÇE GAZELLERİ VE BU GAZELLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1-20
NERGISÎ’S TURKISH GHAZELS IN POEM MACMUAS AND AN EVALUATION ON THESE GHAZELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

CEREN YEGEN  
MEDYANIN KAMUOYU OLUŞTURMA VE GÜNDEM BELİRLEME ROLÜ ÜZERİNE: SARAI SIERRA HABERLERİYLE OLUŞTURULAN YAPAY GÜNDEM Ss, 21-46
MEDIA’S ACT WITH REGARD TO MAKING UP PUBLIC OPINION AND AGENDA-SETTING: THE ARTIFICIAL AGENDA MAKING UP WITH SARAI SIERRA NEWS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nursel Karaca  
OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILAR BAZINDA DİYARBAKIR KENT DOKUSUNUN GELİŞİMİ Ss, 47-67
THE DEVELOPMENT OF DIYARBAKIR URBAN TEXTURE IN OTTOMAN PERIOD ACCORDING TO THE BASIS OF THE BUILDINGS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Uğurlu Arslan  
ZATÎ’NİN BİR GAZELİNİN GÖSTERGEBİLİM AÇIDAN İNCELENMESİ Ss, 68-82
SEMIOTİCS ANALIZE OF A ONE OF ZATÎ’S GAZEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Acar  
ALMANYA’DA BİR YAŞAM SÜRECİ OLARAK GÖÇMENLİK VE UYUM SORUNU Ss, 83-97
MIGRATION AS A LIFE PROCESS AND INTEGRATION PROBLEM IN GERMANY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
MURATHAN MUNGAN’IN POETİK GÖRÜŞLERİ Ss, 98-113
MURATHAN MUNGAN’S POETIC IDEAS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Arslan -  
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNİN KENTE EKONOMİK KATKISI VE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ Ss, 114-127
THE ECONOMIC CONTRIBUTION OF THE CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY TO CITY AND THE ANALYSIS OF STUDENT’ EXPENDITURES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖNCÜ  
KUR’ÂN-I KERÎM’DE YER ALAN RUB‘ΠFİİLLER, BUNLARIN FONETİK YAPILARI VE SES-ANLAM İLİŞKİSİ Ss, 128-151
FOUR LETTERS VERBS OF CONTAİNED IN THE HOLY QUR'AN AND PHONETICH STRUCTURE WITH THE RELATIONSHIP SOUND AND MEANINIG

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKDAĞ  
İdrîs-i Muhtefî'nin Bir Şathiyesine Alî Şermî Efendi'nin Yaptığı Şerh Ss, 152-172
Alî Şermî Efendi's Commentary on One of İdrîs-i Muhtefî's Shathıyya

Özet | Abstract | Tam Metin |

rohat cebe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İNSAN SESİ, VURMALI ÇALGILAR, PİYANO VE ARP ÇALGILARINDAKİ YENİ İCRA TEKNİKLERİNİN 20. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL GELİŞİMİ VE BU TEKNİKLERİN NOTASYONU Ss, 173-184
NEW PERFORMANCE TECHNIQUES IN VOICE, PIANO, AND HARP, AND THEIR NOTATIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Mermutlu -  
TÜKETİM TOPLUMUNDA GÖZETİMİN TEMEL GÖRÜNÜMLERİ: BİR PANORAMA Ss, 185-198
MAIN ASPECTS OF SURVEILLANCE IN CONSUMER SOCIETY: A PANORAMA

Özet | Abstract | Tam Metin |

BERRİN KALSIN  
II. MEŞRUTİYET’TE FİKİR GAZETECİLİĞİ: SIRAT-I MÜSTAKİM, İŞTİRAK, İÇTİHAD ve TÜRK YURDU Ss, 199-218
OPINION JOURNALISM IN CONSTITUTIONAL MONARCHY II : SIRAT-I MÜSTAKİM, İŞTİRAK, İÇTİHAD and TÜRK YURDU

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrullah Kahya  
KARAMANLICA BİR ZEBUR: İMLÂ ÖZELLİKLERİ VE METİN ÖRNEKLERİ Ss, 219-237
A KARAMANLIDIKA PSALM: SPELLING FEATURES AND EXAMPLE TEXTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  YENİ (ÖDEME BİLGİLERİ)

  YENİ YAYIN POLİTİKASI GEREĞİ  DERGİMİZE GÖNDERİLECEK OLAN HER YAZI SAHİBİNDEN HAKEMLERE ÖDENMEK ÜZERE 130 TL TALEP EDİLECEKTİR. ALINAN ÖDEMELER MAKALELERİ DEĞERLENDİREN HAKEMLERE ÖDENECEKTİR. YAZI SAHİPLERİNİN SİSTEME YÜKLEME YAPTIKTAN EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ SONRASINDA AŞAĞIDA BİLGİLERİ YAZILI OLAN HESABA EFT VEYA HAVALE YOLU İLE ÖDEME YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. ALINACAK OLAN ÜCRET HAKEMLERE ÖDENECEĞİNDEN YAZI SAHİPLERİNE HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.

  HESAP ADI: DİCLE ÜNV SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  ŞUBE BİLGİLERİ    :  VAKIFBANK 527 NOLU DİCLE ÜNİVERSİTESİ BAĞLI ŞUBE

  IBAN NO                :  TR 39 0001 5001 5800 7302 7673 33

  HESAP NO             :   00158007302767333


  NİSAN 2014 SAYISI

  DERGİMİZİN 2014 NİSAN SAYISI YAYINLANMIŞTIR


  DİZİNLEME

  Research Bible

   

   

   


  MAKALE KAYIT

  SAYIN YAZAR;

   MAKALELERİNİZİ SİSTEME YÜKLEME ESNASINDA

  WORD DOSYANIZIN İSMİNİ UZUN OLARAK KAYDETMEYİNİZ.

  SİSTEM KAYIT SIRASINDA DOSYANIZA NUMARA VERMEKTEDİR.

  KAYIT VE GÜNCELLEMELER ESNASINDA UZUN İSİMLİ

  WORD DOSYALARI SİSTEME YÜKLENEMEMEKTEDİR.

   Adres :Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122488571 / 8302 Faks :04122488572
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri